Описанието на част от събитията, което ще прочетете в следващите редове, е с изцяло легендарен характер.
На 400 км южно от Рим се намира градчето Челе ди Булгерия. По какъв начин то е обвързано с българите научете в следващите редове.
Вeрни на своите традиции, българите основали държава, наречена от историците “Волжка България”. Съдбата обаче не била благосклонна и към тази България.
През ΙΧ първата половина на X в. българската държава се издига като една от могъщите европейски сили, претендент за хегемония в Източна и Югоизточна Европа и способна да отстоява интересите си пред Византийската и Франкската империи. Тези външнополитически успехи се дължат до голяма степен на вътрешната хармония и разбирателство, които царят сред населението, включващо основно прабългари и славяни. Процесът...
Еднозначен отговор на този въпрос не може да бъде даден поне засега. Оставяме на Вас да направите собствено заключение, а това какво историята ще приеме за по-достоверно само времето ще покаже.
До ден днешен принадлежността на българския род Дуло и владетелите Кубрат, Аспарух, и Тервел, към християнството, е в основата на различни хипотези и предположения.
И досега, за съжаление, съкровището на Кубрат се пази в Ермитажа в Санкт Петербург, а не в България. Историята за неговото откриване звучи като приказка.
Историята, която ще разгледаме в следващите редове, e историята на един краткотраен, но епичен двубой. Изпълнен с предателство, интриги, заговори и смърт. Това е разказът за конфликта между трима мъже, трима бойни другари и трима императори – Лъв, Михаил и Тома, чиито съдби се оказват в ръцете на българина Омуртаг. Периодът на първата четвърт на IX в. е преломен в...
Едва ли има българин, който да не е чувал за „Златния век“ или за цар Симеон. Не е случаен фактът, че именно този български владетел остава в спомените на всички като един от най- успешните. По време на неговото управление (893 – 927 година) България постига невиждани дотогава успехи срещу Византия, забележителен е и напредъкът в сферата на културата....
С победата при Траянови врата на 17 август 986 година пред Самуил се открива широко поле за действие. Силата, с която разполага, се оказва достатъчна, за да продължи възстановяването на българската държавност, а предпоставките за това в този исторически момент са повече от добри. След като се оттегля от Сердика, на Василий II се налага да насочи своя поглед срещу...
Битката при Одрин (Адрианопол) от 1205 година завършва с една от най-големите и значими средновековни победи на българската държава.
Битката при Върбишкия проход е един от най-значимите моменти в средновековната българска история. Тя е показател за военно майсторство и намира сериозен отзвук сред съвременниците. Събитието е описано от всички по-важни хроники – „Анонимен Ватикански разказ“,  хроника на Теофан Изповедник и редица други.Битката при Върбишкия проход се състои в началото на IX в. по време на управлението на хан...