В българската историография темата за християнизацията на българите мюсюлмани (помаците) по време на Балканските войни (1912 – 1913) се оказва неглижирана и пренебрегвана. Тя заема периферно място в българската историческа наука както в периода след 1919 г., така и в този след 9 септември 1944 г. Темата в Народна република България е строго дирижирана от държавата и партията, които...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryМакар да остават встрани от вниманието ни на фона на Аспаруховите българи и Дунавска България, Куберовите българи изиграват огромна роля в бъдещето развитие на страната. Тяхното заселване в историко-географската област Македония обуславя разрастването на България в тази посока през следващите векове, за да се превърне тя в...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryЗначимостта на първите българи, които се отправят към вътрешността на Европа не бива да се пренебрегва. Тя е важен дял от родната история и ни разкрива един динамичен период на взаимодействие между българите и редица племена и народи в огромно географско пространство от Кавказ и Балканите чак...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryБерлинският договор разпокъсва Санстефанска България и в резултат територии компактно населени с българи остават извън границите на освободената страна. В главна цел на новия държавен и обществен елит се превръща връщането на тези земи обратно в отечеството. Сред тях особено важно значение придобива Македония. Още през 1878...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryЗначението на Стара Велика България за цялата последваща българска история е огромно. Благодарение на създаденото от Кубрат неговият син Аспарух идва на Балканите с една с изградена държавна теория, ясно обособени титли и идея за властта и вече утвърден владетелски род Дуло. Именно тази силна държавническа традиция...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryВ края на XIV в. османската държава окончателно затвърждава мястото си на господстваща военно сила на Балканите. Въпреки това българите ясно показват, че не са се примирили и далеч не приемат 1396 година като крайна за своята държавност. В кризисните времена след битката при Анкара под една...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryОсманското завоевание на България е събитие с епохално значение за развитието на страната, оставило трайни отпечатъци видими и до днес. Години наред над историческите личности от родното ни минало тегне оценката на историята, която хвърля върху тях тежката вина за падането на България под османска власт. Поредицата...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryВъстанието на Асен и Петър е изразител на дългогодишните копнежи на българите под византийска власт за извоюване на свободата. Редица спорове и дискусии около етническия произход на братята не трябва да разсейва фокуса ни от оценка и признание на епохалното им дело, което довежда до възобновяването на...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryБългарският език е един от най-важните елементи на националната ни идентичност и история. Той е символ, който е спомагал за духовното и политическо оцеляване на българите и за утвърждаване на тяхната висока култура. Нещо повече, това е най-старият писмен славянски език, а създадените на него две старобългарски...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryСъдбата на българите във Вардарска Македония до голяма степен е предопределена от хода на Втората световна война. Застанали на страната на победителите, Югославската комунистическа партия и нейните подчинени македонски комунисти могат да развият своя проект за македонска нация без особени външни затруднения. Днес може само да гадаем...
video
Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistoryСофия – столицата на новоосвободеното Княжество България, става притегателен център за много бежанци и преселници от Македония. Такъв е изборът и на младия Аврам Чальовски и от тук започва неговият труден път към успеха. Той основава фабрики за захарни изделия, а продукцията му е оценена високо с медали от...
Без съмнение храненето е естествена необходимост за всеки човек. В повечето случаи обаче то остава пренебрегнато като източник на информация за бита и културата на дадена общност. В следващите редове ще се опитаме да пресъздадем трапезата на средновековния българин на базата на сведенията от историческите извори. Тя се различава значително от тази в нашето съвремие, тъй като много от...