Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

 

Кои сме ние?

БИ 93 осъществява издателска и търговска дейност на книги и печатни издания. Познато е на широката общественост под името „Българска история“. Основната част от търговската дейност на дружеството се осъществява чрез сайта https://bulgarianhistory.org/.

Лични данни

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

Как използваме Вашата информация

Тази декларация за поверителност описва как ние, БИ 93, ще събираме и използваме  Вашите лични данни за при изпълнение на договори с нашите потребители, в случаите на осъществяване на директен и при използване на т.нар. „бисквитки“.

При изявяване на желание от Ваша страна да получавате бюлетин от нас, ще Ви бъде изпратен e-mail с Уведомление за поверителност, в което ще Ви дадем подробна информация за това как обработваме Вашите лични данни.

При посещаване на нашия уебсайт https://bulgarianhistory.org/ ние събираме данни за Вашето потребителско поведение с цел подобряване на функционалностите на сайта и с цел реклама. За целта използваме технология, наречена „бисквитки“. Повече може да прочетете в нашата Политика за използване на бисквитки.

Защо БИ 93 трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, БИ 93 ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Как ще използва БИ 93 личните данни, които събира за мен?

БИ 93 ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме данните за Вас точни и да не ги съхраняваме по-дълго, отколкото е необходимо.

При какви обстоятелства БИ 93 ще може да ме търси?

Бъдете сигурни, че предприемаме необходимото да не задаваме ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава БИ 93?

БИ 93 по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако БИ 93 съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на БИ 93 или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган?
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон) БИ 93 приема следните документи за доказване на самоличност, когато се изисква информация за Вашите лични данни:

Лична карта

Данни за контакт с Отговорника за защита на личните данни

 

Данни за контакт с Отговорника за защита на личните данни

Име:

Иван Кънчев

Адрес 1:

София, ул. Загоре 3

Имейл:

kanchev@bulgarianhistory.org

Телефон:

+359878853520