Стихотворението „Две души" е част от стихосбирката „Подир сенките на облаците". Емблематичната творба преплита в себе си двете крайности на неговото съществуване. Лирическият говорител е разкъсван от избора, който трябва да направи между доброто и злото. Поемата съчетава в себе си двете пламенни, но взаимно изключващи се състояния на душата - на ангела и демона. Душата му е изгаряна от неспособността...
Стихотворението „Повест” е написано от Атанас Далчев през 1925 година и е включено в стихосбирката му „Прозорец”. Действието е насочено отвън - навътре. Лирическият говорител на Далчев разкрива безсмислието на битието. Той е прозрял истината, че вещите обричат човешката душа на самота. Времето на личността е преходно, вечно е само мъртвото. Усещане за изтичащо време, за процеждане и изчезване без спомен. Сякаш в...
Стихотворението „Тиха победа" е публикувано за първи път в списание „Отечество" през 1916 година. То представлява елегия, изпълнена с безгранична обич към света, към всички хора, независимо дали са врагове или приятели. Дебелянов се е устремил към върховните идеали на своя народ, но въпреки това в произведението му индивидуалните преживявания и лично-емоционалното надделяват. Лирическият герой се изправя лице в лице...
Асен Петков Коларов, познат под псевдонима Асен Разцветников и определян като един от най-ярките представители на „септемврийската литература“, и до днес остава неразбран от мнозина. Основна проблематика при възприемане на творческия му образ е дълбокото несъответствие между жизнерадостните стихотворения на автора („Сънчо“, „Вълчо и Лисана“, „Кос“, „Щурчово конче“ и много други), с които са израснали няколко поколения български деца,...
Представяме ви едно от най-въздействащите Вапцарови стихотворения, което е част от цикъла “Песни за човека”.
Днес ние от "Българска история" ще ви запознаем с част от творчеството на един от най-големите поети на България - Димчо Дебелянов.
Представяме ви едно не толкова популярно стихотворение, автор на което е Иван Йончев.
Творбата остава в българската литература като едно от най-красивите и искрени любовни послания, наситена със силен автобиографичен характер.
Стихотворението „Към брата си“ е написано от Христо Ботев в първите месеци от живота му в Румъния. Издадено е във вестник „Дунавска зора“ на 12 февруари 1868 година. Лирическият говорител е страдащ човек, разпънат между любовта към народа и омразата към поробителя. Лиричното пространство е също раздвоено – между вътрешния свят и външния. Основното послание на творбата е, че човек...
През 1928 година Атанас Далчев публикува своите „Стихотворения”, част от които е и произведението му „Kнигите”. То интерпретира темата за познанието като самота на духа. Този мотив в Далчевата поезия има двойнствен смисъл. Книгите, знанието, словото са път за опознаване на света, но и отчуждават от живота. Смисълът на съществуването според поета е досег до действителното, човешкото, а животът,...
„Неразделни“ е балада. Това е лиро-епическо стихотворение с фантастичен сюжет, който пренася читателя в тайнствена, необикновена действителност и извиква у него особено (баладично) чувство. Oще при първия прочит на „Неразделни“ се усеща близостта ѝ с народната песен. Това е така, защото поетът се прекланя пред гения на безименния народен творец. Пенчо Славейков публикува за първи път баладата през 1895 година...
“Татковина” на Петко Р. Славейков е едно от стихотворенията, което помним от деца. Родината е представена като нещо сакрално, отъждествена е със “земя рай”.