В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за различни периоди от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Настоящият тест е за начинаещи и е на тема „Второ българско царство“. Той обаче не обхваща единствено военно-политическия аспект на историята му, а и някои малко познати моменти. Приятно решаване!

1. С коя битка България окончателно затвърждава отхвърлянето на византийската власт в страната?
2. Къде се намира село Клокотница, при което цар Иван Асен II разгромява войските на епирската държава през 1230 година?
3. Кой от изброените български владетели не е в роднински отношения с останалите?
4. Кой български владетел воюва срещу Република Генуа?
5. Мнозина изследователи считат, че Второто българско царство продължава да съществува и след падането на Видин през 1396 година. Кой е владетелят, наследил цар Иван Срацимир?
6. Един от върховете на българската дипломация е кореспонденцията на цар Калоян с Ватикана. С кой папа влиза в преговори българският владетел?
7. Кой български владетел свиква събор против богомилите?
8. Образът на кой български боляр от Втората българска държава е изписан в Боянската църква?
9. Коя битка увековечава паметника "Каменната стража" край Котел?
10. Малко известен факт е, че богомилството успява да се разпростре далеч извън границите на България, така че да достигне дори Западна Европа. Какво име приема това течение?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.