В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

С настоящия тест ще проверим вашите знания относно едно най-значимите събития в родната ни история – Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 година, което може да се определи като една успешна стъпка към осъществяване на национално-обединителната програма, както и като ярък пример за смелостта и целеустремеността на българския народ. Приятно решаване!

1. Коя революционна организация се заема с подготовката на Съединението?
2. В кой град на 2 септември 1885 г. избухва своеобразен бунт, с който се ускорява осъществяването на Съединението?
3. Как се казва човекът, който оглавява най-известната чета по време на Съединението и остава в историята с прякора „Чардафон Велики“?
4. На кого принадлежат следните думи: „Братя! Часът на Съединението удари!... Вие се задължавате в името на Отечеството ни, в славата и величието на България да се притечете на помощ и да подпомогнете святото дело!“
5. Кой е министър-председател на Княжество България по време на Съединението?
6. С подписването на кой международен документ Великите сили фактически признават Съединението на Княжество България с Източна Румелия?
7. Посочете вярното твърдение:
8. Кой офицер оглавява Източнорумелийската милиция и въстаниците, свалили от власт главния управител на Източна Румелия на 6 септември 1885 г.?
9. Коя държава от Великите сили се изразява в подкрепа на Съединението?
10. На изображението е представена прочутата литография „Обединена България“. Кой е нейният автор?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Димитър Петров
Димитър Петров e студент по „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На 20 години е и е роден в гр. Монтана. Проявява силен интерес към българската история още от ранна възраст и основно негово хоби е четенето и събирането на историческа литература. Вълнува се още и от политика, спорт и изкуство.