Настоящият тест е посветен на един от най-значимите закони в нашата история – Търновската конституция. Тя е значима не само защото е първата ни конституция и изобщо най-продължително действащата на Балканите, а защото ознаменува легалното и юридическо начало на Третата българска държава. Широкият спектър от права и свободи, които тя предоставя на всички български граждани, дават повод на редица изследователи да я определят като една от най-демократичните конституции за времето си.

Тестът съдържа въпроси, отнасящи се както до съдържанието на Търновската конституция, така и до Учредителното събрание, което я изготвя и приема. Пожелаваме ви успех и приятно решаване!

1. На кого руското правителство възлага цялостната организация по изготвянето на проекта за Органически устав и подготовката на Учредителното събрание за неговото разглеждане и приемане?
2. Кой виден български революционер, близък съратник на Георги Раковски, участник в Първата българска легия и по-късно ръководител на ТБЦК, участва като депутат в Учредителното събрание?
3. Коя тема предизвиква оживена дискусия между депутатите дни преди откриването на Учредителното събрание, а впоследствие и през целия първи месец от неговата дейност?
4. Човекът на снимката участва активно в обсъждането и приемането на Търновската конституция, а година по-късно става и министър-председател на Княжество България. Кой е той?

5. Кои две политически партии се оформят още по време на обсъждането на Търновската конституция?
6.

Кой произнася следните знаменити думи след приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.:
„Слава Богу! Свършихме делото, за което бяхме повикани... Нашето събрание беше като кораб, изложен на бури. Слава Богу, този кораб достигна пристанището. Можем да кажем, че направихме закони от народа за народа.“

7. Кое събитие настъпва непосредствено след приемането на Търновската конституция?
8.

Кое от следните правомощия НЕ притежава българският княз съгласно разпоредбите на Търновската конституция?

9. Кой български държавник суспендира Търновската конституция?
10.

Коя разпоредба най-ярко представя Търновската конституция като една от най-демократичните в света за своето време?

Вече 8 години разказваме българската история по достоверен и увлекателен начин. Обеднихме стотици хиляди последователи в нашите образователни платформи и канали, които четат, гледат и дискутират съдържанието ни.

Включи се в дейността ни, като станеш наш благодател.

Нека заедно разкрием богатството на родното минало!

Подкрепи ни в Patreon

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Хареса ли ви статията?

ТЕСТ: Какво знаете за Търновската конституция?
4.6 от общо 29 глас(а)
Димитър Петров
Димитър Петров e студент по „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На 20 години е и е роден в гр. Монтана. Проявява силен интерес към българската история още от ранна възраст и основно негово хоби е четенето и събирането на историческа литература. Вълнува се още и от политика, спорт и изкуство.

4 КОМЕНТАРА

  1. как в Търновската конституция има ВСЕОБЩО избирателно право, когато ЖЕНИТЕ нямат право да гласуват??

  2. Здравейте. Търновската конституция не ограничава изрично избирателните права на жените, свързани конкретно с правото им да гласуват, да бъдат избирани за народни представители и т.н. Може да се каже, че подобна забрана е налице едва в приетия година по-късно първи избирателен закон на Княжество България, както и в следващите избирателни закони. Официално жените получават всеобщо избирателно право с наредбата-закон от октомври 1944 г., дотогава те са ограничавани напълно или частично в избирателните си права. Трябва да имаме предвид, че при обсъждането и гласуването на всеобщото избирателно право в Учредителното събрание народните представители са отчитали тогавашната юридическа практика в световен мащаб, а именно, че пълни избирателни права могат да притежават само и единствено мъжете, навършили определена възраст. Освен това, времето им е било изключително ограничено, за да могат да конкретизират отделните текстове от конституцията, предвиждайки всеки един възможен случай на неправилно или невъзможно тълкуване. Разпоредбите на конституцията се изясняват с приетите впоследствие избирателни и други закони. В заключение бих казал, че въведеното всеобщо избирателно право наистина създава известно объркване, но това не е достатъчно основателна причина, за да не му признаем качеството на изключителен демократичен белег, тъй като по това време подобно право фигурира в основните закони на едва четири или пет държави в света (а в много страни даже няма и народно представителство).

  3. Здравейте. Аз също съм дипломиран юрист, и като такъв мога да потвърдя, че в юридическата литература всеобщото избирателно право се сочи като едно от основанията за квалификацията на Търновската конституция като една от най – демократичните за времето си. Въпреки това, много историци биха оспорили това твърдение.

Отговор