Настоящият тест е посветен на един от най-значимите закони в нашата история – Търновската конституция. Тя е значима не само защото е първата ни конституция и изобщо най-продължително действащата на Балканите, а защото ознаменува легалното и юридическо начало на Третата българска държава. Широкият спектър от права и свободи, които тя предоставя на всички български граждани, дават повод на редица изследователи да я определят като една от най-демократичните конституции за времето си.

Тестът съдържа въпроси, отнасящи се както до съдържанието на Търновската конституция, така и до Учредителното събрание, което я изготвя и приема. Пожелаваме ви успех и приятно решаване!

1. На кого руското правителство възлага цялостната организация по изготвянето на проекта за Органически устав и подготовката на Учредителното събрание за неговото разглеждане и приемане?
2. Кой виден български революционер, близък съратник на Георги Раковски, участник в Първата българска легия и по-късно ръководител на ТБЦК, участва като депутат в Учредителното събрание?
3. Коя тема предизвиква оживена дискусия между депутатите дни преди откриването на Учредителното събрание, а впоследствие и през целия първи месец от неговата дейност?
4. Човекът на снимката участва активно в обсъждането и приемането на Търновската конституция, а година по-късно става и министър-председател на Княжество България. Кой е той?

5. Кои две политически партии се оформят още по време на обсъждането на Търновската конституция?
6.

Кой произнася следните знаменити думи след приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.:
„Слава Богу! Свършихме делото, за което бяхме повикани... Нашето събрание беше като кораб, изложен на бури. Слава Богу, този кораб достигна пристанището. Можем да кажем, че направихме закони от народа за народа.“

7. Кое събитие настъпва непосредствено след приемането на Търновската конституция?
8.

Кое от следните правомощия НЕ притежава българският княз съгласно разпоредбите на Търновската конституция?

9. Кой български държавник суспендира Търновската конституция?
10.

Коя разпоредба най-ярко представя Търновската конституция като една от най-демократичните в света за своето време?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Димитър Петров
Димитър Петров e студент по „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На 20 години е и е роден в гр. Монтана. Проявява силен интерес към българската история още от ранна възраст и основно негово хоби е четенето и събирането на историческа литература. Вълнува се още и от политика, спорт и изкуство.