Настоящият тест е посветен на един от най-значимите закони в нашата история – Търновската конституция. Тя е значима не само защото е първата ни конституция и изобщо най-продължително действащата на Балканите, а защото ознаменува легалното и юридическо начало на Третата българска държава. Широкият спектър от права и свободи, които тя предоставя на всички български граждани, дават повод на редица изследователи да я определят като една от най-демократичните конституции за времето си.

Тестът съдържа въпроси, отнасящи се както до съдържанието на Търновската конституция, така и до Учредителното събрание, което я изготвя и приема. Пожелаваме ви успех и приятно решаване!

1. На кого руското правителство възлага цялостната организация по изготвянето на проекта за Органически устав и подготовката на Учредителното събрание за неговото разглеждане и приемане?
2. Кой виден български революционер, близък съратник на Георги Раковски, участник в Първата българска легия и по-късно ръководител на ТБЦК, участва като депутат в Учредителното събрание?
3. Коя тема предизвиква оживена дискусия между депутатите дни преди откриването на Учредителното събрание, а впоследствие и през целия първи месец от неговата дейност?
4. Човекът на снимката участва активно в обсъждането и приемането на Търновската конституция, а година по-късно става и министър-председател на Княжество България. Кой е той?

5. Кои две политически партии се оформят още по време на обсъждането на Търновската конституция?
6.

Кой произнася следните знаменити думи след приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.:
„Слава Богу! Свършихме делото, за което бяхме повикани... Нашето събрание беше като кораб, изложен на бури. Слава Богу, този кораб достигна пристанището. Можем да кажем, че направихме закони от народа за народа.“

7. Кое събитие настъпва непосредствено след приемането на Търновската конституция?
8.

Кое от следните правомощия НЕ притежава българският княз съгласно разпоредбите на Търновската конституция?

9. Кой български държавник суспендира Търновската конституция?
10.

Коя разпоредба най-ярко представя Търновската конституция като една от най-демократичните в света за своето време?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Димитър Петров
Димитър Петров e студент по „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На 20 години е и е роден в гр. Монтана. Проявява силен интерес към българската история още от ранна възраст и основно негово хоби е четенето и събирането на историческа литература. Вълнува се още и от политика, спорт и изкуство.

6 КОМЕНТАРА

  1. как в Търновската конституция има ВСЕОБЩО избирателно право, когато ЖЕНИТЕ нямат право да гласуват??

  2. Здравейте. Търновската конституция не ограничава изрично избирателните права на жените, свързани конкретно с правото им да гласуват, да бъдат избирани за народни представители и т.н. Може да се каже, че подобна забрана е налице едва в приетия година по-късно първи избирателен закон на Княжество България, както и в следващите избирателни закони. Официално жените получават всеобщо избирателно право с наредбата-закон от октомври 1944 г., дотогава те са ограничавани напълно или частично в избирателните си права. Трябва да имаме предвид, че при обсъждането и гласуването на всеобщото избирателно право в Учредителното събрание народните представители са отчитали тогавашната юридическа практика в световен мащаб, а именно, че пълни избирателни права могат да притежават само и единствено мъжете, навършили определена възраст. Освен това, времето им е било изключително ограничено, за да могат да конкретизират отделните текстове от конституцията, предвиждайки всеки един възможен случай на неправилно или невъзможно тълкуване. Разпоредбите на конституцията се изясняват с приетите впоследствие избирателни и други закони. В заключение бих казал, че въведеното всеобщо избирателно право наистина създава известно объркване, но това не е достатъчно основателна причина, за да не му признаем качеството на изключителен демократичен белег, тъй като по това време подобно право фигурира в основните закони на едва четири или пет държави в света (а в много страни даже няма и народно представителство).

  3. Здравейте. Аз също съм дипломиран юрист, и като такъв мога да потвърдя, че в юридическата литература всеобщото избирателно право се сочи като едно от основанията за квалификацията на Търновската конституция като една от най – демократичните за времето си. Въпреки това, много историци биха оспорили това твърдение.

  4. В Търновската конституция не е изрично записано, че право да гласуват имат само мъжете, защото по това време това условие се приема по подразбиране.
    Жените получават право да гласуват чак през 1938 г., но само тези, които са омъжени, вдовици или разведени. Пълни изборни права получават през 1944 г., т.е. вече могат и да бъдат избирани.
    Коригирайте отговора в теста, по-правилен е отговорът „неприкосновеност на личността и частната собственост“.

  5. Имам в библиотеката си Сборник български конституции и конституционни проекти, издаден 1990 г. Бях разглеждала в него и Търновската конституция в периода 1991-1995 г. После и до днес гледам само Конституцията на РБ, защото виждам как се осакатява чрез изменения и допълнения вложената в нея идея и философия. Забелязала съм също, че още във ВНС са вмъкнати лобистки текстове, устройващи небългарски интереси. Често я преглеждам и наблюдавайки политическия живот установявам, че депутати, министри, администрация не я познават и я нарушават. А съдии от районните съдилища до Конституционния съд, дори да я познават, я пренебрегват и нарушават. Тъжна работа. И в заключение ще кажа, че целият преход е нелегитимен с нелегитимни правителства, парламенти, президенти, съдилища заради неизпълнение на разпоредбите на Конституцията. Но тук не е мястото да го доказвам.

Отговор