В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Настоящият тест е посветен на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и обхваща различни аспекти от нейната история. В него ще намерите както въпроси, свързани с конкретни събития и личности, така и такива, засягащи характера на организацията.

1. Кой е първият председател на ВМОРО?
2. Коя от следните абревиатури не се отнася до наименованието на ВМРО през различни периоди?
3. Каква е първата цел, която си поставя Вътрешната организация?
4. В кой град се поставят основите на революционната организация?
5. Какво представлява аферата „Мис Стоун“, в която е замесена ВМРО?
6. Къде се намира щабът на въстаническата армия в Македония по време на въстанието от 1903 г.?
7. Кой чуждестранен кореспондент пише за жестокостите, извършени от османските власти по време на въстанието от 1903 г.?
8. Кое българско правителство забранява съществуването на ВМРО?
9. В кой от следните европейски градове дейците на ВМРО не извършват атентат?
10. В кой от следните райони Илинденско-Преображенското въстание продължава най-дълго?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.