В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Днешният тест е посветен на Иван Асен II – един от най-успешните и далновидни владетели в историята на България. За него византийският хронист Георги Акрополит казва, че „бил обичан и от българите и от ромеите и много други…“. Познаваме ли достатъчно обаче неговото управление? Изпитайте знанията си в следващите десет въпроса:

1. Посочете невярното твърдение:
2. Между цар Иван Асен II и кой владетел се състои прочутата битка при Клокотница от 9 март 1230 г., завършила с решителна победа за българите?
3. Кои територии получава в зестра Иван Асен II вследствие на съюза си с унгарците?
4. По времето на Иван Асен II, българската църква отново добива ранга и признанието на Патриаршия. Посочете кой е първият патриарх на Второто българско царство:
5. Посочете вярното твърдение:
6.

Назовете как се е наричал по-младият брат на Иван Асен II, заедно с когото бъдещият българският владетел пребивава при куманите:

7.

През 1237 г. Иван Асен II и негови съюзници обсаждат крепостта Цурулум – ключов бастион към подстъпите на Константинопол. В чие владение се намира крепостта по време на обсадата?

8. Кого издигат латинските първенци за регент-настойник на малолетния латински император Балдуин II?
9. Кой е владетелят, наследил Иван Асен II на търновския престол?
10. По изричното настояване на Иван Асен II в Търновград били пренесени мощите на светец, който след това бил определен за покровител на българската столица. Кой е светецът?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Веселин Асенов
Веселин Асенов е бакалавър „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“. Следва магистърската си специалност „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“. Занимава се с джудо, ММА, карате, стендов моделизъм, PS 4 ProSuite проекти, но най-вече с обогатяване на библиотеката си от исторически книги.