В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Настоящият тест е посветен на Стефан Стамболов – човекът, повел нацията по пътя на модернизацията и икономическия напредък, но с цената на безскрупулни мерки срещу политическите си противници. Макар днес да липсва единна оценка за личността му, всички са съгласни, че Стамболов оставя своя неповторим почерк във формирането и укрепването на българската държавност. Неговият образ е противоречив, но едно е неоспоримо – той няма аналог. В теста ще намерите въпроси, свързани с различните „лица“ на Стефан Стамболов – революционер, поет, общественик, държавник. Приятно решаване!

1. В кой град е роден Стефан Стамболов?
2. С кой известен български поет Стамболов издава съвместна стихосбирка?
3. Кое от следните твърдения за революционната дейност на Стефан Стамболов е вярно?
4. По какъв начин Стамболов се включва в Руско-турската освободителна война?
5. Коя от следните длъжности Стамболов не заема през своята държавническа кариера?
6. Кой предизвиква Стефан Стамболов на дуел, за да защити накърненото си достойнство?
7. С кое от следните събития свързвате управлението на Стамболов?
8. Кое от следните действия кабинетът на Стамболов предприема за първи път в българската външна политика?
9. Кой бивш министър-председател е вкаран в затвора по време на управлението на Стефан Стамболов?
10. Какъв е конкретният повод за 15-тата и последна оставка на Стамболов?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.