В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Настоящият тест е посветен на Сръбско-българската война и е с от умерена до висока трудност. Приятно решаване!

1. Кой е главнокомандващ на българските войски в първите дни на Сръбско-българската война ?
2. С каква пушка НЕ са въоръжени българските войници в Сръбско-българската война?
3. В едно от изброените сражения българската войска НЕ търпи поражение. Кое е то?
4. Как е името на кораба, който оказва решаваща подкрепа на защитниците на Видин?
5. Кой от изброените български офицери не участва в битката при Сливница?
6. На 7 ноември български отряд води срещен бой с настъпващата във фланг на позицията при Сливница сръбска Моравска дивизия. Под какво име е известна тази победоносна за българите битка?
7. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
8. Кой от братята на Христо Ботев участва в атаката на хребета Три уши и умира от получените рани?
9. На крайния десен български фланг при Сливница действа смесен отряд от войници и македонски българи-доброволци. Кой е негов командир?
10. Коя Велика сила осигурява заем на Сърбия за водене на войната срещу България?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Стоян Тачев
Стоян Тачев е на 42 години, по образование и професия икономист. Дългогодишен изследовател на българската история с фокус върху войните за национално обединение в периода 1912-1918 година. Автор е на три книги.