В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Българската културата през Средновековието оставя значим отпечатък в богатото духовно наследство на страната ни. Тясно свързана с разпространението на християнството по българските земи и мисията на светите братя Кирил и Методий, поколенията български книжовници създават невероятни културни паметници и тяхното наследство се превръща във вдъхновение за дейците на Възраждането векове по-късно. Надяваме се с този тест да вникнете в техния богат свят!

1.

Кои от учениците на светите братя Кирил и Методий пристигат първи в България след като са изгонени от Великоморавия?

2.

Кои български градове се превръщат в центрове на новите книжовно-просветни средища по времето на княз Борис I?

3.

Кой книжовник е ръкоположен за пръв епископ на българския език в областта Драгувития и Велика?

4.

Кой е авторът на смятания за най-стар исторически труд на средновековната българска книжнина?

5.

Кой български книжовник е ръкоположен за Киевски митрополит след османското завоевание на Балканите?

6.

Кой е авторът на музикалното произведение „Полиелей на българката“?

7.

Кой от следните книжовници не е представител на книжовната школа в Плиска?

8.

Коя е била основната църковна сграда, която замества езическите капища на българите след покръстването?

9.

Къде умира Константин-Кирил Философ?

10.

Кой римски папа освещава делото на светите братя?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.