В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

С настоящия тест ще проверим вашите знания относно един от най-успешните български владетели – Тервел. Със своите безспорни качества Тервел издига по блестящ начин международния престиж на българската държава, превръщайки я във важен политически фактор, не само на Балканите, но и в цяла Европа. Приятно решаване!

1. На кой византийски император Тервел помага да възвърне престола си през 705 г.?
2. Кой арабски пълководец е разбит от Тервел в решително сражение през лятото на 718 г. край Константинопол?
3. Благодарността на Юстиниан II към Тервел води до важна за България териториална придобивка. Коя е тя?
4. Къде през 708 г. Византия търпи сериозно поражение от българите?
5. Посочете вярното твърдение:
6. С кой византийски император Тервел влиза в съюз срещу арабите?
7. Коя от следните клаузи НЕ присъства в договора между България и Византия от 716 г., за който свидетелства Теофан?
8. Надписът „Богородице, помагай на кесаря Тервел” е част от:
9. Мадарският конник е изключително творение на изкуството и същевременно важен извор за управлението на Тервел. Кои животни основно присъстват на него?
10. Кой наследява Тервел на българския престол?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Димитър Петров
Димитър Петров e студент по „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На 20 години е и е роден в гр. Монтана. Проявява силен интерес към българската история още от ранна възраст и основно негово хоби е четенето и събирането на историческа литература. Вълнува се още и от политика, спорт и изкуство.