В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Настоящият тест е посветен на българските поети и техните биографии и се състои от 10 въпроса. Приятно решаване!

1. Кой български поет се самоубива, хвърляйки се от влак?
2. Кой от изброените поети умира в курортното градче Брунате, в близост до езерото Комо, Италия?
3. Кой от посочените поети е първият кмет на град Неврокоп (дн. Гоце Делчев) след Освобождението?
4. Кой от следните не е брат на Христо Ботев?
5. Кой от изброените творци е бил съдия в Софийски окръжен съд и в Софийски апелативен съд?
6. На кой български революционен деец пише биографията Пейо Яворов?
7. Кой от изброените творци не е убит?
8. В кой български град няма музей на Иван Вазов?
9. Кой български алпинист е и поет?
10. Коя от изброените светски дами е била съпруга на поет?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.