В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението на определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Днешното предизвикателство е на тема Възраждане – един от най-важните периоди в българската история, без който освобождението на страната едва ли би било възможно. Разбира се, най-разпознаваемата част от възрожденската епоха е свързана с книжовно-просветната дейност, която започва бавно, но постепенно укрепва благодарение усилията на различни книжовници и духовници. Наред с това културата отбелязва важни постижения и заедно те създават онази среда, родила бъдещите български революционери и държавници.

Приятно решаване!

1.

Къде Паисий Хилендарски завършва „История славянобългарска“?

2.

Кой е основателят на първия български вестник?

3.

Кой е авторът на първата преправка на Паисиевата история?

4.

Кое от следните произведения не е написано от Софроний Врачански?

5.

Как се осъществя издаването на Рибния буквар?

6. Кое е първото българско списание?
7.

Къде е открито първото девическо взаимно училище?

8.

Коя е първата оригинална българска пиеса?

9.

В кой град е създадено Българското книжовно дружество, предшественик на Българска академия на науките (БАН)?

10. Къде се създават първите български хорове?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Мартин Чорбаджийски
Мартин Чорбаджийски е бакалавър по „Международни отношения“ и магистър по „История“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е бивш председател на Студентския дипломатически клуб при Университета и бивш заместник-редактор и автор в студентските списания „International“ и „Международник“. Специфичен интерес има към историята на българското националноосвободително движение и историята на българската външна политика и дипломация.