В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Настоящият тест е посветен на един от най-далновидните и успешни средновековни български владетели – цар Калоян. Със своите управленски умения, той успява да издигне политическия престиж на България по забележителен начин и да я превърне във важен фактор на Балканите. Приятно решаване!

1. При превземането на кой град българският владетел използва внушителна обсадна техника, според византийския хронист Никита Хониат?
2. Коя личност НЕ се присъединява в организираната от Калоян антивизантийска коалиция?
3. На кой български владетел наподобява цар Калоян с умелото си дипломатическо лавиране между Рим и Константинопол?
4. Кой латински император е разбит и пленен от Калоян в битката при Адрианопол през 1205 г.?
5. Кое от следните не е последица от сключената уния между римския папа Инокентий III и цар Калоян през 1204 г.?
6. Как се казвала съпругата на българския владетел?
7. Кой византийски владетел търси съюз с цар Калоян срещу кръстоносците от Четвъртия кръстоносен поход?
8. Посочете вярното твърдение относно военните действия на Калоян:
9. Цар Калоян притежава доста прозвища дадени му от византийски хронисти. Кое от следните е част от тях?
10. По време на обсадата на кой град българският владетел умира?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Димитър Петров
Димитър Петров e студент по „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На 20 години е и е роден в гр. Монтана. Проявява силен интерес към българската история още от ранна възраст и основно негово хоби е четенето и събирането на историческа литература. Вълнува се още и от политика, спорт и изкуство.