В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

С днешния тест ще проверим вашите знания относно едно най-важните и ключови събития в българската история – Априлското въстание, най-яркият пример за храбростта и жертвоготовността на българина в името на свободата. Чрез него народът ни доказва на Европа и света, че е достатъчно зрял за самостоятелен политически живот. Приятно решаване!

1. Как е наречена къщата, която служи за централа на Гюргевския революционен комитет?
2. В кой град избухва Априлското въстание на 20 април 1876 г.?
3. Кой виден революционер формира и оглавява т.нар. „Хвърковата чета”?
4. Кой манастир е превърнат в своеобразна бойна крепост от четата на поп Харитон и Бачо Киро по време на въстанието?
5. Героичната съпротива на Перущица е повод Иван Вазов да напише една от най-значимите си оди – „Кочо“. В нея той сравнява героизма на перущенци с този на друг град. Кой е той?
6. Кой революционер доброволно се отказва от позицията си на главен апостол?
7. Посочете вярното твърдение:
8. Особено запомнящ се момент от въстанието е появата на четата на Христо Ботев. На кой връх тя води тежко сражение срещу превъзхождащата я османска армия?
9. Кое населено място в Пловдивския революционен окръг се съпротивлява най-дълго?
10. Кой европейски общественик се изразява в подкрепа на българите с думите: „Аз скърбя, че не мога лично да участвам във вашите боеве“?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Димитър Петров
Димитър Петров e студент по „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На 20 години е и е роден в гр. Монтана. Проявява силен интерес към българската история още от ранна възраст и основно негово хоби е четенето и събирането на историческа литература. Вълнува се още и от политика, спорт и изкуство.