В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Настоящият тест ни връща в епохата на Възраждането. В него ще откриете 10 въпроса, посветени на хората, запалили свещта на познанието за българския народ. Приятно решаване!

1. В кой манастир в Света гора е завършена Паисиевата история?
2. Един от изброените възрожденци НЕ е от Котел. Кой е той?
3. Софроний Врачански поставя началото на род, който играе голяма роля в историята на българското Възраждане. Как е неговото име?
4. В кой град в днешна Македония са родени братя Миладинови?
5. Един от изброените борци за независима българска църква не е етнически българин. Кой е той?
6. Как е официалното име на т.нар. „Рибен буквар“?
7. През 1843 година Иван Момчилов отваря в Елена емблематично българско училище. Как се нарича то неофициално?
8. Първото българско списание излиза в град от Османската империя през 1842 година. Кой е този град?
9.

Първият български вестник започва да се издава в Лайпциг през 1846 година. Името му е „Български орел“. Кой е неговият издател?

10. Безспорен принос за развитието на просветното дело имат българските общности извън границите на Османската империя. През 1859 година в Болград, днешна Украйна е отворено/а?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Стоян Тачев
Стоян Тачев е на 42 години, по образование и професия икономист. Дългогодишен изследовател на българската история с фокус върху войните за национално обединение в периода 1912-1918 година. Автор е на три книги.