По време на своето краткотрайно властване над българската държава от 831 до 836 година, Маламир не оставя наследник на трона в Плиска. След преждевременната си смърт през 836 година, когато според Теофилакт Охридски Маламир е „покосен от сърпа на божието правосъдие“, начело на държавата застава Пресиан. Новият владетел на България е племенник на Маламир, син на неговия по-голям брат Звиница и като такъв е пълноправен наследник на Крумовата династия. Подобно на названието на Маламир, и името на Пресиан предизвиква разпалени историографски дебати с оглед на своята етимология. Според някои изследователи морфологията на „Пресиан“ загатва за ирански корен на думата, чието правилно изписване според тях е Персиан, тоест „перс“ или „персиец“. Както и с Маламир обаче, засега полемиката около името остава изцяло в сферата на предположенията и догадките.

За възкачването на Пресиан на трона на българските владетели през 836 година научаваме от хронографиите на византийския император Константин VII Багренородни. С поемането на властовото кормило на България от новия владетел идва и рязка смяна на политическия курс спрямо Византия. През 837 година империята води тежки сражения с арабите в Мала Азия и наличният ѝ военен потенциал е ангажиран почти изцяло в отблъскването на мюсюлманските нашественици. Концентрацията на ромейските въоръжени сили в малоазийските теми довежда до оголването на балканските провинции и отслабването на византийските позиции на полуострова.

Според Григорий Декаполит намалялото военно присъствие на Византия на Балканите провокира избухването на вълнения сред населението на Западните Родопи, Беломорието и регионите около Солун. Броженията бързо прерастват в открити бунтовнически действия, които според Декаполит довеждат до „големи кръвопролития и цели области били опожарени и изпълнени със смут“. Византийският хронист Георги Монах споделя в своята летопис, че по същото време, през 837 година, „Михаил Българинът предприел нападение срещу Солун“. От малкото налични изворни данни оставаме с впечатлението, че бунтовническите действия във византийските територии биват организирани вероятно от потомци на Куберовите българи и племето на смоляните. Вълненията и бунтовете във Византийската империя не остават незабелязани от Пресиан, който, с основание или не, решава да използва благоприятната политическа ситуация и нарушава мирния договор обвързващ империята и България още от времето на Омуртаг.

Надписът от Филипи

Голяма българска войска, командвана от опитния държавник кавхан Исбул навлиза във византийските земи. Военната сила се отправя първоначално към Западните Родопи, където са поселенията на смоляните, а впоследствие се насочва към Беломорието и Солун. Изненадан от внезапните военни действия на българите, ромейският император Теофил не разполага с възможностите да се противопостави активно на българското нахлуване. Наличните на василевса войски, намиращи се на Балканите, са организирани под ръководството на кесаря Алексий Мозеле, който се разполага заедно с хората си в крепостта Христопол (Кавала). Първостепенната задача на ромейския военачалник е да пресече напредването на българите в посока към Беломорието и да предотврати нарушаването на сухопътната връзка между Константинопол и Солун. В конфронтацията между силите на Исбул и Алексий Мозеле надвива българският благородник, който след успешен маньовър успява дори да превземе укрепеният град Филипи. В завладяната крепост, Исбул, вероятно в чест на победата над византийците нарежда поставянето на каменен надпис, който макар и частично се е съхранил и до днес. Разчетените върху писмения паметник изсечени слова гласят:

От бога поставеният архонт на многото българи Пресиан изпрати кавхан Исбул, като му даде войска и ичиргубоила и боила колобър. Кавханът отиде при смоляните… Който търси истината – бог вижда и който лъже-бог вижда. Българите направиха много добрини на християните, а християните забравиха, но бог вижда.

Последните пасажи на текста, в които българският автор говори за „българските добрини“, които „християните (византийците) забравили“ някои историографи са склонни да съзират като завоалирано обвинение към ромеите, като първопричина за нарушаването на дългогодишния мир между двете държави. Предвид достигналите до нас извори, които сочат другояче, това тълкуване може и да не е достоверно.

Друг фрагмент от надписа във Филипи

Единственият друг домашен извор, който разказва за събитията от 837 година, е надписът открит в Голямата базилика в Плиска, върху който може да се прочете за „проведена битка при Сяр“, където вероятно се срещат в бой войските на Исбул и на Алексий Мозеле. Писменият паметник обаче не дава никакви подробности за проведеното сражение, което и кара историографите да се въздържат от тълкуването му.

Провалът на Алексий Мозеле да възпре българските войски при Христопол коства на империята значителни териториални загуби. През следващите две години, без да среща особено голяма съпротива от страна на Византия, Пресиан присъединява към България Западна и Централна Македония, обширни области по средното и горното течение на Вардар, както и земите около Охрид и Прилеп. Притиснат от обстоятелствата и с войски изцяло ангажирани в опазването на малоазийските провинции от арабите, император Теофил се опитва да създаде заплаха в българския тил. Василевсът вижда подходящо средство за тази цел във византийското население в Южна Бесарабия, което е разположено в тези земи още от времето на Крум.

Вследствие на своите военни кампании в Тракия, Крум изселва много ромеи в българските територии на север от Дунав и макар значителна част от тези пленници да са върнати в пределите на Византия по силата на мирните спогодби на Омуртаг, от изворите разбираме, че техният брой при Пресиан все още е голям. Подбудени към бунт от император Теофил през 838 година, тези византийци под ръководството на своя лидер Крондил се изправят срещу българската власт в региона и надделяват над малобройните въоръжени сили, с които разполага в региона българският управител в Северна Добруджа. На помощ на разбунтувалите се византийци в Южна Бесарабия е изпратен имперски транспортен флот, който да превози населението към ромейски територии. Тази диверсия, която император Теофил успешно организира в тила на българите, постига една от целите си – голяма част от византийското население е върнато от ромейската марина обратно в Тракия, където се пръсва по родните си места.

Златен солид на император Теофил

Макар проведената от император Теофил акция вероятно да успява да създаде известен смут сред управляващите в Плиска, едва ли можем да смятаме, че бунтът на зле подготвените и слабо въоръжени византийци в Южна Бесарабия става повод за особено притеснение за Пресиан. Това проличава и в продължаването на военната кампания на българите в Беломорието и откъсването на нови територии от Византия там, въпреки действията на Теофил. Това по всичко изглежда провокира преосмислянето на имперската стратегия във войната и търсенето на по-надеждни съюзници срещу българите. Византия успява да открие тези съюзници в лицето на сърбите, които към средата на IX в. се обединяват около жупана Властимир. Доколкото може да се съди от по-късните сведения на император Константин VII, до управлението на Властимир „българите живеели в мир със сърбите“, което и означава, че конфликтът, който пламва между двата народа в средата на IX в. е първият в тяхната история.

Според сръбски и руски историографи вината за конфликта пада върху Пресиан, който решава да подчини сърбите и да присъедини техните земи към България. Действително след завоеванията на българския владетел до 840 година, сръбските поселения създават своеобразен клин в българските територии, които обграждат сръбските от три страни. Не е характерно обаче за Византийската империя да пропусне възможността да накара други да водят нейната война, като убеди Властимир да нападне българските земи. Предвид по-нататъшните подобни прояви на византийската дипломация при управлението на Симеон, Петър и други български владетели е по-вероятно да се е случил именно конфликт инспириран от ромейското злато. Така или иначе българският отговор на сръбското предизвикателство е бърз, но военните действия не протичат успешно за силите на Пресиан.

От данните, които ни предоставя по-нататъшния разказ на Константин Багренородни, българският владетел воюва цели три години със сърбите, но „не само че не успял да постигне нищо, но и погубил по-голямата част от своята войска“. Византия несъмнено само печелела от една такава война между българите и сърбите, които изразходват сили и средства, като същевременно империята е оставена да стабилизира собствените си позиции. Няма данни това противопоставяне да довежда до някакви териториални загуби за България, въпреки известията на Константин VII за тежките поражения на българската войска.

Михаил III

Настъпването на 845 година довежда до сключването на примирие между Византийската империя и арабите, което и позволява поне теоретично империята да се опита да отвоюва териториите, които губи за сметка на Пресиан. Явно обаче, поне първоначално, изтощените от тежката война с арабите ромеи не горят от желание да влязат в битка със силната българска държава. Вероятно не трябва да подминаваме и обстоятелството, че от 842 г., в Константинопол има властова смяна като на трона се възкачва малолетния Михаил III, чиято майка Теодора, като действащ регент се опитва да затвърди властовото положение на сина си.

До края на управлението на Пресиан Византия се задоволява просто да гарантира властта си над Беломорието, както и да подсигури безопасността на важни административни центрове като Солун. Неформалният отказ на империята от превзетите от българския владетел земи превръща България в регионална сила в Европейския Югоизток. Териториите, които българската държава обхваща към средата на IX в., включват земи от Средния Дунав до Беломорието и от Днепър до Албания. Към България са присъединени области богати на разнообразни и ценени през Средновековието ресурси, а през българската държава преминават търговски пътища, свързващи Константинопол с Великоморавия и франкската държава, с които страната не закъснява да установи проспериращи търговски взаимоотношения.

За последните години от управлението на Пресиан знаем твърде малко. Последната външнополитическа изява на българския владетел, която е засвидетелствана в изворите, е делегацията изпратена от него през 845 година в Източнофранкското кралство. Целта на пратеничеството е да потвърди традиционните добросъседски отношения на България с франките. Крал Лудвиг Немски с готовност приема българите, както се посочва във Фулденските летописи и потвърждава договорите от времето на Омуртаг.

Докато външната политика на Пресиан е поне донякъде описана в чужди и домашни извори, неговата вътрешнополитическа дейност и до днес е неизвестна. Дотолкова, доколкото във византийските анали липсват податки за гонения срещу християните по времето на Пресиан, можем да смятаме, че антихристиянската политика на Омуртаг умира с Маламир през 836 година. Вероятно обаче, под влиянието кавхан Исбул, който се изявява като висш държавник и при Омуртаг и Маламир, Пресиан също продължава завета на кана строител. Изживявайки живота си като непоколебим владетел и завоевател, Пресиан умира през 852 година, завещавайки на сина си Борис I обширна и могъща държава.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Веселин Асенов
Веселин Асенов е бакалавър „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“. Следва магистърската си специалност „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“. Занимава се с джудо, ММА, карате, стендов моделизъм, PS 4 ProSuite проекти, но най-вече с обогатяване на библиотеката си от исторически книги.

12 КОМЕНТАРА

 1. Здравейте ! Веднъж вече ви писах да спрете с използването на фалшиви източници и материали , защото правите мечешка услуга на хората . Империя Византия никога не е съществувала като наименование по онова време . Има Източно Римска империя , която е патриаршеска и Свещена Римска империя , която е католическа . Византия за пръв път се използва , като наименование през 19 век . Името на Пресиан е българско , както и тези на всички наши владетели . Няма как да казвате , че то е персийско от ,,перс“ – персиец , поради един много важен факт , а именно това , че Персия не е персийска дума . Тя е екзоним(чуждо наименование на народ) използван от гръците .Точно и това е причина днешната държава на ,,персите“ да смени името си на Иран ,но ме съмнява, че знаете за този факт. Иначе разликата от Пресиан до Персиан е същата като тази между питка и патка – балкан разлика , така че не си натъкмявайте. По същият начин българите наричали германците – немци , защото не разбирали езика им , демек били неми . Това отново е екзоним и по вашата логика вие ще изкарате , че тази дума е германска , което е невярно . Титлите на българските владетели са княз и цар спрете да пишете разни ханове и канове . На нито един изторически артефакт не е записана титла хан или кан за български владетел . Имаме канасю(У)биги и кънъзъ . Точно въпросното кънъзъ е българският вариант на титлата , но поради факта , че в гръцкият език няма буква ,,Ъ“ то тя е заменена с ,,А“ , а поради самата беззвучност на гръцкия ,,З“ преминава в ,,С“ . Затова на колоната на Омуртаг пише Канасубиги(Княз от бога) , и няма нищо общо с ханове, канове , паши и други пародии . В Дръстър отново има надпис Канасубиги , който отново потвърждава , че титлата е Княз . Дори в именника на българските князе си пише , че са князе . Като говорите за ,,Византия“ и ромеи(гърци) отново представяте едни фалшификации . Въпросната ,,Византия“(ИРИ) през първите си 300-350 г. е управлявана от българи(траки) и няма как да я приписвате като гръцка(ромейска) , защото това е меко казано некоректно . Все едно да припишете цялата история на Индия към Англия , защото за определен период са им били колония … Да както чухте българите са траки , което пък е екзоним на нашите сънародници използван от данайците(днешни гърци) и римляните . От всички сфери на науката се доказа , че разликата между българи и траки е само в името , но вие продължавате да ми говорите за славяни , траки и прабългари , като удължавате невежеството и лъжите в историята ни . Тук темата е много дълга , но доказателствата не са 1 или 2 ,а стотици , дори хиляди , че българи и траки са един и същ народ . Просто каквото и да започнете да сравнявате при траки и българи ,то винаги е еднакво или произхожда от първото . Накратко за Славяните и кои са те за да спрете с разделянето на един и същ народ на три . Значи Славяни е днешното название , но когато то се е зародило е било Славени и е използвано като ново име за племето Гети . Важно !!! – Всички тракийски племена са български , поради факта , че това е един и същ народ но с различни имена . Гърците са имали 4 имена в историята си, иранците са имали 5 имена в историята си , китайците също не са познати под само едно име в историята , така че няма нищо странно българите да са имали 2 или повече имена в историята си . Всъщност най-старото име на България е Ария , откъдето идва и названието на народа й по онова време – арийци . Да ,както чухте и не случайно БЪЛГ-АРИЯ е единствената държава в света , която на всички езици има окончание АРИЯ . Тука доказателства за това , че българите са древните арйци отново има стотици , но да се върнем на темата за Славяните . Значи Славени и Гети означават едно и съшо – Прославени . Това са синоними като хубав и красив . Само , че по вашата логика изкарвате , че хубавия не е красив . Няма как да ми създавате различни народи от наименования на различни областни(племенни) названия . По тая логика дай да разделиме родопчаните , от шопите и добруджаните и да кажем , че са различни народи . Само , че това е абсолютна глупост . По вашата логика дай да изкараме османците и турците 2 народа , защото са сменили името си както Гетите(българско племе) са сменили името си на Славени , като по – късно обединението на всички племена приема името българи . Тука темата отново е дълга и няма смисъл да се задълбочавам , защото и любимата ви 681г. не е това , за което я представяте . През 681г. не се създава България , а се освобождават земите й над въпросните територии . Дори в именника на българските князе си е записано , че около 500 години преди да дойде Аспарух(тракийско,българскоиме-означава конник водач/началник от тракийското АСП-кон и арих-водач) , български КНЯЗЕ са управлявали огромни територии на юг от Дунава . Важно!!! – Именника на българските князе , който е запазен до днешни дни не започва от самото начало на българските владетели , като е запазен варианта , който е записан от ислямизираното население във земите на Волжка България . Това население не е от българи по кръв и те са имали функциите на летописци , и затова някои от думите са на техен език . По същия начин стоят нещата в английските колонии . Там има паралели между английски и местен , но хората не са англичани . При българите се получава , така , че ислямизираното население , започва да използва главно техният си език , защото управляващото българско население е в упадък и губи териториите си по тези земи , за сметка на възвърнатите балкански земи , които са и мястото където се е формирал българският народ . Единствените автохтонни жители на Балканският п-в са българите , което отново се доказа от всички сфери на науката ! Наистина малко се увлякох в коментара си , но когато се пише за истинска история на България излизат истини след истини преплетени една в друга и като ви кажа нещо , веднага трябва да разкажа и за съпътстващото го друго нещо . Харесвам , че сте се заели с това патриотично дело да разпространявате историята сред деца и възрастни , но ще ви дам един съвет – Ако мислите да поддържате старите догми за Българската история преди Османското(турско) робство , то прекратете тази рубрика и се занимавайте само с историята след освобождението , защото няма да помогнете на никого като продължавате да му повтаряте лъжи една след друга . Тука веднага ми дойде наум за една придча – Един орел снесъл яйца , на покрива на един кокошарник . Само , че едното яйце паднало в сламата на кокошарника . Там то се излюпило и малкото било отгледано от кокошките . Винаги когато прелитали орлите над кокошките те казвали на орлето – Виж това са кралете на небесата и ние никога няма да бъдем , като тях ,защото сме обикновени кокошки , които не могат да летят . Орлето мечтало един ден и то да може да лети като кралете на небесата ,обаче израстнало и загинало , като кокошка и никога не успяло да прогледне , че всъщност през цялото време е лъгано от тези , които са го спасили от смъртта . Дано сте си взели поуката и да спрете да лъжете хората , че били някакви тюрки, иранци, индийци или каквито и да е било други , но не и българи , защото нашият народ е всъщност орелът на света ! Живи и здрави и дано не се окаже , че сте финансирани от хората , които прокараха и поддържат лъжите за всчико българско и родно , защото това което пищете е това , което точно тези хорица желаят най-много да се чува .

  • Господин Аврамов, вижда се без особена трудност, че явно сте привърженик на тезите на отдавна развенчания псевдоисторик от началото на XX в. Генчо Ценов. Позовавате се и на недоказания извор Джагфар Тарихъ. Прочее словоизлиянията ви са емоционални, но с твърде малко научна обосновка. Историята за българите-траки е твърде атрактивна за някои литературни среди и се дъвче от любителите историци открай време, но се страхувам, че „стотиците и хилядите доказателства“ за нейната достоверност съществуват само под формата на празни думи. Благодаря за събирателния коментар в който показвате многобройните заблуди на които съвременната българска читателска аудитория вярва абсолютно безкритично. Що се касае до етимологията на името Пресиан, то тук е изложена хипотезата на проф. Пламен Павлов без каквито и да е претенции за нейната непогрешимост. За да се самоцитирам: „Както и с Маламир обаче, засега полемиката около името остава изцяло в сферата на предположенията и догадките.“ От друга страна тезите за световна конспирация срещу българския народ също са много популярна тема. Форумите посветени на нея можете обаче да откриете в други групи.

 2. Генади, коментирайте само по същество, пишете интересно, но ограничете личните нападки. Един въпрос – волжките българи, и те ли са траки?

 3. Г-н Аврамов, до 85% се съгласявам с вас, но допускате огромни грешки, които може да разклатят цялата ви теза!
  Волжка България, е държава основана от Баян (БатБаян), който е най-големият от синовете на Кубрат! След дългата гражданска война в „Стара Велика България“, държава се разделя под ударите на хазарите, които са дошли „на помощ“ на Баян! Резултатът е следният, Стара Велика България, не съществува, Аспарух бяга южно от Дунав, а Баян успява да се измъкне от хазарите и се установява на Волга ( името на реката, носи името на държавата, а не обратното)! Когато Волжка България, приема ислямската религия, държавата е еднородна, за което свидетелстват „руски“ и най-вече арабски хронисти, също така, те приемат и арабската писменост, като вмъкват свои символи в нея. Единствената битка, която губи Чингис хан е срещу Волжка България!
  Що се отнася до „Именника на българските князе“, той е преписан на старобългарски, църковнославянски, но оригиналният текст,води началото си, най-вероятно от 6-7в. и е допълван, като се предполага, че е бил изсечен в камъни с гръцки букви!

 4. До Николай:
  В днешни дни може и да има останали около 5% Волжки българи , които да са тракийци(българи) , но със сигурност над 90% от хората в тази територия не са българи и това беше потвърдено от последните генетични и антропологични изследвания . Новите обитатели на Волжка България са навлезлите от изток нашественици , които са асимилирали българите (траките) от старото време , когато областта е била под ръководството на българските князе .Повечето българи от този край се преселват при освободените си сънародници на юг от Дунав , а останалите са подложени на асимилация. Такава асимилация на определено население не е изключение . В днешен Египет местното население е асимилирано от арабите като формира около 5% от цялото население на страната , но това не прави арабите египтяни . Въпросното ислямизирано население в земите на Волжка България има спомени за времената , когато е съжителствало заедно с българите под техния флаг и закони , но това не ги прави българи . Днешните турци, цигани, арменци и др. етноси обитаващи България са български граждани, но не са българи(тракийци)

  До: М.С.
  Това за бягството на Аспарух и братята му е според официалната казионна история , която не отговаря на истината . Препоръчвам ти да изгледаш лекциите на Ангел Манев и Таньо Танев , където всички тези лежат единствено на числата , логиката и артефактите . Няма как Аспарух да е бягал от Хазарите при положение , че именно българите са причината Хазарите да се спасят от арабското нашествие . Аспарух и останалите му братя не са изпратени да създават държави а да обединяват земите си на запад , които са под римска власт . За гръцките букви ако става въпрос в буквален смисъл няма как да изпишеш и една дума , защото са около 4 на брой , а останалите 20 са им дадени от Орфей (български философ) . Във всеки стар източник за ,,гръцката“ азбука от гръцки философи като Херодот, Платон , Аристотел и др . ясно се казва , че гърците не са създавали азбука и ,че буквите са им дадени от Орфей . Не вярвам най-великите гръцки мислители да лъжат , при положение , че биха могли да се похвалят без проблем , че буквите са тяхно дело . Хазарите просто виждат шанс да заемат властта , поради факта , че българите насочват цялата си мощ за да освободят поробените си сънародници на юг от Дунав и на запад чак до Панония(днешна Унгария),или иначе казано целия Балкански п-в, където всъщност е била родината им когато са се обособили като народ . Все пак столицата на Унгария е основана от българин и носи типично българско звучене Будапеща . Всички селища имащи окончание еща,ещ и подобни са с българска етимология . По същия начин стои въпроса и с Букурещ , означаващ букова гора . Те румънците до преди 100 години говореха и пишеха на български преди да ги латинизират , с цел разделяне подобно на македонците . Дори валутата им е лев само , че латинизиран вариант – леа , като означава лъв . Да не говорим , че гените им са почти идентични с нашите , просто малко им бяга арийския ген поради многото мамалиги , които са им развалили генотипа . Пиша малко неподредено поради факт, че укритата информация е огромна и искам да представя колкото се може повече истини , а не да поддържам явните лъжи на чуждите писания с имперски интереси за моята история .

 5. Здравейте, съгласявам се с Г-н Аврамов, въпреки че малко се е унесъл. До авторът на статията – моля не се занимавайте с история преди османското иго, поради факта че нанасяте поредните щети върху и без това заблуденото и промито българско население. Защо всички вие, които завършвате или Шуменския университет или Великотърновския, следвате заветите и историята на най-големите лъжци и антибългари Иречек, Бешевлиев и др. полит-коректни предатели? През годините историци разобличиха техни лъжи и манипулации и се видяха, че са умишлени, което ще рече, че чрез заповед са фалшифицирали историята ни! Ако искате ще конкретизирам кое и как е разобличено в друг коментар !
  Не е добре да продължавате тяхното дело като препредавате една пропаганда от това време!
  Ето това са историческите факти:
  – Няма нито един артефакт, също предание, фолклорни записи и традиции, нито външни, нито вътрешни исторически данни за титла Хан или титла Кан ! Има само канас/каназ, което е БУКВАЛНО княз.
  – Няма нито един артефакт, също предание, фолклорни записи и традиции, нито външни, нито вътрешни исторически данни за бог с името Тангра ! Имаме точно и ясно предадени следните – „Бог“ , „Господ-Бог“
  – Няма нито един артефакт, също нито външни, нито вътрешни исторически данни за етноним „славяни“ ! Тази дума се появява по времето на Екатерина Велика и се превръща в етносно наименование. Преди това е имало думи като „склави“, „склавини“, „словени“, като нито една от тях не е етносно наименование ! Историци коментират „склави“ и „склавини“ със значение на „роби“ и дори да има няколко тълкувания, то категорично ясно е, че не са етностни наименования! „Словени“ е със значение на „хора славещи словото“ или подобни тълкувания, които категорично нямат нищо общо с етностно наименование! Всичките тези тракийски клонове на венети, скити (старите летописци ги отнасят към тракийските групи) и др. северно тракийски групи са същите хора, които изкуствено днес наричаме славяни.
  – В нито един исторически извор не се споменава през 681г. да се създава държава България, а се установява мир между Източната Римска Империя и ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА БЪЛГАРИЯ !
  – България никога не е имала влияние от Персия нито политически, нито езиково, през цялото си съществуване. Няма как да търсите произход на думите ни там, защото е същото като да ги търсите в Африка. По същият начин търсите някакви думички като „кан“ с произход отново от Персия, след като преди това ви отпаднаха лъжите с „хан“ и „тангра“, които търсихте при монголоидите, за да се напаснат на пропагандата за татари и тюрки :)
  – Това което посочва горе относно Византия, Генади Аврамов, без да го познавам и да се интересувам от личността му, е напълно вярно – Става дума за това, че преди 19в. името Византия за империя не е имало, имало е град Византион/Бизантион (дори неточно поднесено име давам), империята се е наричала Източна Римска Империя. Въпросната, през първите си ЦЕЛИ 3 века се е управлявала САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ ТРАКИЙЦИ! Това е абсолютно неоспоримо. Тогава кой и как решава да свърже нея с гърците, просто е несериозно..
  – Омуртаг е записан в източниците само като МУРТАГОН.
  – Аспарух е записан като Испор.
  Има още много, но мисля, че сванахте.

  • Здравейте и вие. Само факта, че се съгласявате с г-н Аврамов е достатъчен за да обезсмисля изцяло по-нататъшния ми полемичен коментар. Въпреки това, очевидно вие търсите такъв, така че ще ви го дам. Коментар на емоционалното изказване на г-н Аврамов вече съм дал и то, струва ми се, достатъчно ясен. Прочее, не знам кои са „всички те“, които завършват Шуменския или Великотърновския университет, но аз, авторът на статията, съм завършил Алма Матер, така че за ваше съжаление явно не се вписвам в упомената пренебрежително от вас категория. Имах удоволствието да следвам във времето в което вече покойният професор Бакалов все още преподаваше. Спорът за названието на Византийската империя е абсолютно безпредметен, също както и спорът за името на Сърбия ( Рашка, Зета ) или спорът за Влахия или Албания. Има си установена терминология в историографията, която се спазва. Ако смятате, че тя трябва да се промени мога да ви дам пощенския адрес на БАН с които да си корепосндирате по въпроса. Любителите-историци могат да използват каквато терминология си искат, тези които обаче се считат по някаква начин като част от българската научна общност трябва да спазват академичния апарат, който е установен.
   Хайде да разгледаме и историческите факти:
   – Предположението ви, че каназ/канас е „БУКВАЛНО“ княз отдавна е хрумнало на историците, но за достоверността му БУКВАЛНО няма доказателства, а само догатки. Аз също съм съгласен, че хан/кан са анахронични и са били наисилствено инкорпорирани в българската историография. Както виждате в статията „кан“ бе използвано само веднъж и то с конкретна цел – да се свърже името на Омуртаг с названието, с което е известен в историографията като строител. Все пак имаме аудитория, която обикновено го асоциира именно като ханът-сторител и това беше реверанс към тях. Както съм сигурен, че ви е известно чуждите ( византийските извори ) адресират българския владетел като „архонт“ и в надписа от Филипи, Пресиан е наречен именно така. Забележете обаче че, това е титул, който е употребен в български надпис, а не византийски такъв, тоест домашен извор. По вашата логика, ако „каназ“ беше „домашната“ титла на българския владетел, той щеше да е именован с нея, но това просто не е така. Друг факт, който вие май удобно пропускате е, че прочутото канасу(ю)биги е споменато в точно два надписа. Доста самоуверено би било да твърдим, че от тези два надписа можем да изведем заключението че е имало „само“ канас/каназ.
   – Няма нито един артефакт, също предание, фолклорни записи и традиции, нито външни, нито вътрешни исторически данни за бог с името Тангра ! Имаме точно и ясно предадени следните – „Бог“ , „Господ-Бог“ – Така е. Не знам къде сте видели друго мнение, изказано в тази статия. Впрочем според една късна османска анонимна хроника от XVI в. се твърди че древните българи в езическия си период са вярвали в Бог на име Тенгри, което е името на известното тюркско божество. Турския летописец се позовава на „някаква по-ранна“ българска хроника, но такава никога не е била открита. Така, че до откриването й ( ако изобщо е съществувала извън главата на турския хронист ) съм напълно съгласен с вас.
   -Няма нито един артефакт, също нито външни, нито вътрешни исторически данни за етноним „славяни“ ! Тази дума се появява по времето на Екатерина Велика и се превръща в етносно наименование. Преди това е имало думи като „склави“, „склавини“, „словени“, като нито една от тях не е етносно наименование ! Историци коментират „склави“ и „склавини“ със значение на „роби“ и дори да има няколко тълкувания, то категорично ясно е, че не са етностни наименования! „Словени“ е със значение на „хора славещи словото“ или подобни тълкувания, които категорично нямат нищо общо с етностно наименование! Всичките тези тракийски клонове на венети, скити (старите летописци ги отнасят към тракийските групи) и др. северно тракийски групи са същите хора, които изкуствено днес наричаме славяни. – Тезата ви, че славяните са траки, тоест приравнявате давата етноса е толкова изкуствена и недоказана, че явно се базира на непознаването на историческите извори. Ако държите ще ви ги спомена в друг коментар.
   – В нито един исторически извор не се споменава през 681г. да се създава държава България, а се установява мир между Източната Римска Империя и ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА БЪЛГАРИЯ ! – ТАКА Е!!!! Видяхте ли някъде в изследванията ми написано друго становище, което да е наложило АКЦЕНТИРАНЕТО НА ТВЪРДЕНИЕТО ВИ С ГЛАВНИ БУКВИ?
   -България никога не е имала влияние от Персия нито политически, нито езиково, през цялото си съществуване. – Изказване помпозно, категорично и затова и напълно невярно. Демонстрира главно непознаване на историческите реалии около ранните български поселения.
   -Омуртаг е записан в източниците само като МУРТАГОН. – Дотолкова доколкото академичния апарат постановява именоването му като Омуртаг и е познаван като такъв от българската читателска аудитория, спорът е безпредметен.
   – Аспарух е записан като Испор. – твърдение, което показва колко познавате източниците. Явно не сте чели Български апокрифен летопис от XII в.
   Не знам дали сте схванали, макар определено да има още много. Коментарът и бездруго обаче става твърде дълъг, а работата ми не чака.

 6. Добър сайт чрез който повече българи ще знаят своята история и ще могат наистина да се нарекът българи. Благодаря ви че сте се потрудили да направите този сайт и да образовате повече млади българи. Дано повече хора да влизат тук вместо във някакви игрички във които само си губят времето. Благодаря за положените усилия. Да сте живи и здрави всички хора които участвате в създаването на сайта и дано повече души да ви оценят и да се отнасят с вас със уважението което заслужавате

 7. Само трябва да се допълни; Понеже се разбра, че езикът на „нахлуващите“ българи е еднакъв с този на завареното местно население също „българи“(уж „славяни“), които са автентичното население на Византия (Рим) (Заб: Константинопол е създаден от българина Константин, от тракийското племе Визи) и които страдат от непосилни данъци и повинности, наложени от незаконно завзелите управлението на Византия (Рим) гърци. От многобройните писмени документи, вече е ясно, че това е освободителна война на българите, които са ограбвани от новите господари на Константинопол.

 8. Коментарите Ви са недостойни за титлите на историци, които твърдите, че носите! Препоръчвам Ви да прочетете по темата хипотезата ми: ЕРНАВОЙН, МАЛОМИР, ПЕРСИАН
  ИЛИ ПО-БЛИЗО ДО ИСТИНАТА ЗА СИНОВЕТЕ НА ОМОУРТАГ. – В: Хърст-Стойчев, Д. 5 хипотези за историята на земите северно и южно от р. Дунав (165-1018), Рс. 2004, с. 46-59. В нея има достатъчно обосновани доводи за интересуващият ви период.

 9. Бих желал да поздравя господата Асенов, Аврамов и Стефанов за проведената дискусия и моето скромно мнение е, че ПОЛЗАТА Е ЗА ЧЕТЯЩИТЕ И МИСЛЕЩИ С ГЛАВИТЕ СИ БЪЛГАРИ, НАЙ-ВЕЧЕ МЛАДИТЕ!!. Не виждам кой знае какви различия в детайлите на тримата господа упоменати по горе.
  По мое мнение и тримата защитават една теза, а тя е, че 681г НЕ Е РОЖДЕНАТА ДАТА НА БЪЛГАРИЯ НА ЮГ ОТ ДУНАВ, А Е МНОГО ПО ДРЕВНА, ЧЕ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „СЛАВЯНИ“СА САМО В УСТАТА НА ГЕРМАНКАТА ЕКАТЕРИНА II, ЧЕ АВТОХТОННОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ НА ТЕЗИ ЗЕМИ СЪЩЕСТВУВА ОТ НАД 7000г ПРЕДИ ХРИСТА И, ЧЕ ВИЗАНТИЯ Е ПОНЯТИЕ, КАТО СЪЩЕСТВУВА ИЗТОЧНА РИМСКА ИМПЕРИЯ.
  Прочитайки книгите на Александър Бояджийски“ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ“ и 2 та тома от Вътев – „ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, както и някои от публикациите на професор Ганчо Ценов и разбира се Джагфар Тарихъ(която открих, въпреки доста трудния текст) УСТАНОВИХ, ЧЕ ИСТОРИЯТА ИЗУЧАВАНА В ДНЕШНИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ Е МЕКО КАЗАНО ПИСАНА ОТ „ПОБЕДИТЕЛИТЕ“, ДЕФОРМИРАНА, ИЗОПАЧЕНА И НЕЯСНА. КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАШИТЕ ДНЕШНИ И НЕ ТОЛКОВА ДНЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ „ПРОФЕСОРИ“ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНА!!!.
  Аз не съм професионален историк, но хобито ми е да търся и изучавам НЕСТАНДАРТНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ, КОЯТО МАЙ СЕ ОКАЗВА ИСТИНСКАТА. Останалото оставям на Вас и дано се намерят в най-скоро време ИСТИНСКИ БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЦИ ДА НАПИШАТ ЕДНА НАША ИСТИНСКА ИСТОРИЯ ЗА МЛАДИТЕ, НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ЕКИП!. УСПЕХИ ВИ ЖЕЛАЯ!!-

Отговор