В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

В настоящия тест ви представяме някои от въстанията на българския народ срещу османците. Изпробвайте познанията си за техните предводители, обхват и потушаване. Приятно решаване!

1. В кой град умира наследникът на Иван Срацимир – Константин II, след неуспеха на въстанието на Константин и Фружин?
2. Първенец на кой град е бил предводителят на Първо Търновско въстание Теодор Балина?
3. С подкрепата на кое висше духовно лице се е ползвал ръководителят на Второто Търновско въстание Ростислав Стратимирович?
4. Кой българин е арестуван от руснаците в Котел, когато през 1830 г., след края на Тракийското въстание и войната между Русия и Османската империя, той иска да продължи борбата на българите за свобода?
5. За какъв се обявява Карпош в разгара на Карпошовото въстание според османския хронист Мехмед Рашид?
6. Кой от посочените е идеолог на Чипровското въстание, но умира 10 години преди неговото провеждане?
7. Кой от споменатите революционни окръзи по време на Априлското въстание е с най-слаба и на практика несъществуваща подготовка?
8. Кой поема ръководството на Ботевата чета след смъртта на Христо Ботев?
9. Кой от изброените революционери е заловен от османците, които, за да го накарат да издаде другарите си, го измъчват и горят между три огъня?
10. Кое въстание избухва през 1850 г.?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Веселин Асенов
Веселин Асенов е бакалавър „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“. Следва магистърската си специалност „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“. Занимава се с джудо, ММА, карате, стендов моделизъм, PS 4 ProSuite проекти, но най-вече с обогатяване на библиотеката си от исторически книги.