В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Днешният ни тест е посветен на цар Самуил и комитопулите. Приятно решаване!

1. Четиримата братя комитопули, които поемат политическите съдбини на българската държава през втората половина на X в. били Арон, Самуил, Мойсей и...?
2. При обсадата на кой град загива Мойсей, втори по възраст сред комитопулите?
3. На какво оприличава братята комитопули византийският хронист Йоан Геометър в стихотворението си „На комитопула“?
4. На 14 юни 976 г. в областта Разметаница се състои кървав сблъсък между Арон и Самуил, който обвинява брат си в договорки с ромеите. В конспирация с кой византийски император е подозиран Арон?
5. Посочете вярното твърдение:
6. В битка срещу кой византийски пълководец при река Сперхей, Самуил претърпява първото си засвидетелствано от хрониките голямо поражение?
7. Кой град е бил първоначалната резиденция на Самуил, преди възхода му като върховен военачалник, а впоследствие и цар на българите?
8. Посочете НЕвярното твърдение:
9. На кой остров професорът от Солунския университет Николаос Мицопулос намира останки, за които смята, че са на цар Самуил?
10. Как се е наричал престолонаследникът на България и първороден син на последния владетел на Първото българско царство Иван Владислав?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.