Международният конкурс за есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето” е организиран съвместно от Национален музей „Васил Левски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Фондация „Васил Левски” и е насочен към студенти, записали бакалавърска, магистърска и докторантска програма във висши учебни заведения в страната и чужбина.

За участие в конкурса се приема текст на български език, непубликуван в печатни или интернет издания, който не трябва да надвишава 3 стандартни страници със следните технически изисквания:

  1. 5400 знака;
  2. подравняване: Justify, Times New Roman;
  3. 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25.

Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка.

Срок за изпращане на есетата е от 17.12.2019 г. до 31.01.2020 г.  на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg.

Резултатите ще бъдат обявени на 18 февруари 2020 г.

Първа награда е в размер на 800 лв., втора – 500 лв., трета – 300 лв. Десет избрани есета ще бъдат публикувани в сборника „Текстът Левски – прочити в свой и в чужд контекст”.

Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен културен институт.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.