Днес ние от "Българска история" ще ви запознаем с част от творчеството на един от най-големите поети на България - Димчо Дебелянов.
Представяме ви едно от най-въздействащите Вапцарови стихотворения, което е част от цикъла “Песни за човека”.
Представяме ви едно не толкова популярно стихотворение, автор на което е Иван Йончев.
Представяме ви едно не толкова популярно негово стихотворение, посветено на мъчната съдба на българите в Македония и на геройския дух на един народ.
"Обесването на Васил Левски" е последната стихотворна творба на Христо Ботев, която е публикувана под лика на Васил Левски в “Календар за 1876”.
Ще ви представим едно стихотворение, което ни разчувства много. То обхваща темата за днешната българска действителност.
Стихотворението “Родина” е написано през 1912 г. То е провокирано от участието му в Балканската война, когато България е изправена пред множество изпитания.
“Eлегия” е едно от философските стихотворения на поета и революционер Христо Ботев, което той публикува за първи път във в. “Свобода” през 1870г.