Ще ви запознаем с емблематично произведение от творчеството на един от най-големите поети на България. Историята на живота му сякаш съчетава историите на хиляди други човешки съдби и прекрасно отразява действителността от края на ХIХ и началото на ХХ век. Той е роден в Копривщица – градът известен със своите революционни, просветни и културни дейци. Подобно на много българи, съвсем млад взема участие във войните за национално обединение. Загива геройски на фронта, на 29-годишна възраст, хвърляйки се смело в атака срещу враговете. Лириката му безспорно е прочувствена и емоционална, а редовете и сякаш носят романтиката на една отминала епоха.

 


   Нощ към Солун


 

Пак тъй жадувана нощта се върна

и с майчин шепот и милувки свежи

съзва на отдих морните войници

и жалбите им с кротък здрач замрежи.

 

Заглъхна Удово, където много

стоманни сили през деня кънтеха,

снегът на север почерня безмълвно

и сънищата звезден път поеха.

 

И в схлупената, обгорена хижа –

чер знак на лихата стихия бранна –

ний двама с него пак укрихме свойта

умора, в служба на дълга набрана.

 

Но край огнището у нас отново

припламна жаждата неутолима –

да си възвърнем с виното и мрака

това, що властно ни денят отнима.

 

И загрубелите ръце не спряха

да пълнят чашите – налей! наздраве! –

додето яснолик възторг в сърца ни

последен тъмен вопъл не сподави.

 

Поде се сплетен разговор, когато

отекват скъпи тайни гласовете

и в всеки девствен въздъх на душата

сълза от светла скръб проляна свети.

 

Той спомни нявгашна любов в Женева,

аз – своя бурен и отвъргнат полет,

а после писахме… „мисли за мене“

…“не спомняй нашата далечна пролет!“

 

Когато той задряма, аз възлязох

на хълма над стаените землянки

и дълго слушах Вардар да нашепва

на милосърдните среднощни сянки

 

за тъмнините на нощта вековна,

за бликналия ден в тоз край неволен

и за настръхналата бъдна среща

на двата вражи вихъра пред Солун…

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.