В поредицата ни „Тестове и викторини“ ще подлагаме на изпитание знанията ви за определени сфери от българската история. Всеки отговор носи със себе си и допълнително пояснение, така че бъдете спокойни – дори да не откриете решението от определен въпрос, то бъдете сигурни, че ще го запомните!

Векове наред хайдушките дружини са основната съпротива на балканските народи срещу поробителя. Тяхната дейност е недостатъчно изследвана и малко позната в наши дни. Затова предоставяме на вниманието на всеки, който иска да провери и обогати познанията за този епизод от българската история следния тематичен тест.

1. Кой от изброените хайдути не участва в борбите за независимост на Сърбия?
2. За войводата Христо Македонски се счита, че е прототип на Иван-Вазовия Македонски от повестта „Немили-недраги“. Участието му в кое знаково революционно събитие вдъхновява автора?
3. Легендата за коя войвода гласи, че се е представяла за мъж пред четата си, за да не изгуби авторитета на хайдутите?
4. Кога се заражда хайдушкото движение в България, предвид факта, че изследователите посочват като първи български войвода София Радич?
5. В чия чета е знаменосец Хаджи Димитър?
6. Кой от изброените хайдути доживява до най-късна възраст?
7. На кой български войвода посвещава Пейо Яворов цикъла си стихотворения си „Хайдушки песни“?
8. Кой от изброените български хайдути е роден на днешната територия на България?
9. За кой легендарен български хайдутин се твърди, че има заровено съкровище?
10.

Попълнете празното място с името на хайдутина, възпят от народа в следната песен:

Прочул се ... войвода
по тая Стара планина
че ми е страшен хайдутин
един е ... войвода
него го куршум не лови.

 

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Иво Владимиров (1991 – 2020)
Иво Владимиров е бакалавър по международни икономически отношения, част от екипа на сдружението от началото на 2014 година. Впоследствие продължава образованието си във Виена. Има над 100 публикувани материала в онлайн и печатни издания. Особен интерес за него представлява следосвобожденската история на България.