бооксНа вашето внимание представяме един нов проект – онлайн библиотека „Струмски“. Създадена е от двама българи от Пиринска Македония и двама с корени от Вардарска. Библиотеката се занимава с издирване, сканиране и предоставяне за свободно четене на книги и други материали написани от български дейци родени в географска област Македония.

Много от книгите на сайта са стари и представят от първо лице борбите за национална църква, училища и политическа свобода в останалите извън пределите на България области Македония и Одринска Тракия. Паметта на възрожденци, революционери и писатели отдавна забравени бива възскресявана със публикуването на техните оригинални книги. Ако знаете, че Петър Джидров, Пере Тошев, Тодор Александров, Гьорче Петров, Григор Пърличев и др. са нещо повече от имена на улици и булеварди в София и страната – този сайт е за вас.

Целта, която създателите на сайта си поставят е амбициозна – не само повече българи да се запознаят по-подробно с македоно-одринското революционно движение, с борбите за българска църква и училища в Македония и Одринско, но и много македонци от Р. Македония да прочетат книгите на тези македонски дейци и по този начин да се запознаят с общата ни история. Сайтът е на адрес www.strumski.com и несъмнено си струва да го посетите.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.