Проектът “Непознатото минало на Стара Варна” се състои от научно-изследователски беседи, подкрепени с с исторически факти и богато илюстровани презентации, посветени на миналото на Варна от ХІХ и първата половина на ХХ в. Период, който често се нарича в краеведските среди с романтичното название „Стара Варна” и който крие в себе си безкрайно интересни градски истории, които определят развитието на града и дават представа за богатото културно-историческо наследство на Варна.

Беседите са хронологично подредени и в тематичен план, засягат широк спектър от забележителности и събития, в това число великолепните варненски сгради, недвижими културни ценности, както и значими военни събития от общата световна история, пряко свързани с Варна като Руско-турската война (1828-1829 г.), Кримската война (1853-1856 г.) и др. , а също така и епизоди от развитието на градоустройството на морската ни столица със създаването на първите европейски варненски площади, улици и булеварди, успоредно с което се създава и Морската градина, образец на европейското парково инженерство, дело на чеха Антон Новак.

непознатото

Засегната е и темата на развитието на курортното дело, което в началото на 20-те г. на ХХ в. се превръща във водещ отрасъл на икономиката на Варна, спомогнал за преодоляване на икономическата криза след Първата световна война и донесъл на Варна славни прозвища като „Царицата на Черно море” и „Славянската Ница”. Наличието на множество старинни литографии, фотографии, пощенски картички и документи от периода, спомага за по-лесното представяне и създаване на достойно положително отношение към културно-историческото наследство. Възможността за посещение и обследване на част от обектите създава предпоставка за по-голяма обществена ангажираност към проблематиката на опазването на културните ценности.

Във връзка с популяризацията на инициативата за преподаване на местна история по този нов и интерактивен начин призоваваме доброволци от други градове в България да се включат в инициативата от името на тяхното населено място и да споделят своите знания по местна история с други жители и гости на съответния град, които искат да открият повече за миналото на даденото място. Искрено се надяваме и вярваме, че с общи усилия ще успеем да запалим искрата на родолюбие у максимално много жители в различните градове на нашата прекрасна страна. Готови сме да предоставим материали, да даваме съвети и да помагаме за популяризацията на инициативите в други населени места където има желаещи да станат част от каузата и да запознават своите съграждани с местната история.

Проектът “Непознатото минало на Стара Варна” се реализира в партньорство между НПО – Beehive Co-working Space/ Споделено работно място, варненската софтуерна компания “158 ООД”, с финансовата подкрепа на Фонд “Култура”- Община Варна, медийната подкрепа на телевизия „Черно море“, информационна агенция „Черно море“, ОРВ Медия, Виж Варна и Списание ВИП и сдружение „Българска история“.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.