Драги читатели,

От създаването си до днес „Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание и самочувствие, които са изключително важни за просперитета на един народ.

За да постигнем тази цел, всички ние се обединихме около идеята, че е необходимо авторският колектив на сайта да бъде разширен. Търсим хора, които споделят същото отношение към изучаването и популяризирането на миналото ни. Вярваме, че мнозина сред Вас притежават истински интерес към историята и търсят подходящо поле за изява на знанията си, вярвайки че науката трябва да бъде предавана по увлекателен и достъпен начин, подходящ за широката аудитория.

Ако припознавате себе си в тези редове, Вие сте човекът, от когото имаме нужда. Изпращайте ни кандидатурите си на адрес team@bulgarianhistory.org

С приоритет ще бъдат разглеждани писмата на хора с диплома или такива изучаващи хуманитарни науки, в частност исторически дисциплини. Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпратите кратка автобиография, текст, в който мотивирате кандидатурата си, както и назоваване на сфери или периоди от българската история, които представляват интерес за Вас.

Ще се радваме да бъдете част от нашия екип!

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.