Драги читатели,

От създаването си до днес „Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание и самочувствие, които са изключително важни за просперитета на един народ.

За да постигнем тази цел, всички ние се обединихме около идеята, че е необходимо авторският колектив на сайта да бъде разширен. Търсим хора, които споделят същото отношение към изучаването и популяризирането на миналото ни. Вярваме, че мнозина сред Вас притежават истински интерес към историята и търсят подходящо поле за изява на знанията си, вярвайки че науката трябва да бъде предавана по увлекателен и достъпен начин, подходящ за широката аудитория.

Ако припознавате себе си в тези редове, Вие сте човекът, от когото имаме нужда. Изпращайте ни кандидатурите си на адрес team@bulgarianhistory.org

С приоритет ще бъдат разглеждани писмата на хора с диплома или такива изучаващи хуманитарни науки, в частност исторически дисциплини. Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпратите кратка автобиография, текст, в който мотивирате кандидатурата си, както и назоваване на сфери или периоди от българската история, които представляват интерес за Вас.

Ще се радваме да бъдете част от нашия екип!

Вече 8 години разказваме българската история по достоверен и увлекателен начин. Обеднихме стотици хиляди последователи в нашите образователни платформи и канали, които четат, гледат и дискутират съдържанието ни.

Включи се в дейността ни, като станеш наш благодател.

Нека заедно разкрием богатството на родното минало!

Подкрепи ни в Patreon

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.

Отговор