Панчо Владигеров е основоположник на редица жанрове в българската музика и на българската композиционно-педагогическа школа, възпитала едни от най-изявените съвременни български композитори.

Сценичната и симфоничната му музика е записана в 4 комплекта по 7 грамофонни плочи (“Балкантон”). Редица от произведенията му като рапсодия “Вардар” стават емблематични за българската музика.

Рапсодия “Вардар” е най-известното и най-изпълняваното българско произведение. Тя е изградена върху българска народна песен, изпята на Владигеров от художника Константин Щъркелов в берлинския ресторант „Пшор бой“ през октомври 1922 г. При написването ѝ Владигеров добавя посвещение – „Посветена на борещата се българска младеж в Македония“. На концертния подиум за първи път прозвучава през януари 1923 г. През 1925 г. в Ню Йорк звучи в „Карнеги хол“ в изпълнение на цигуларя Макс Розен.

Създадена е първоначално за цигулка и пиано. Като жанр рапсодията представлява фантазия, изградена върху народнопесенен тематичен материал, най-често свързана със свободно импровизационно развитие. В рапсодия “Вардар” с голяма художествена сила се представят чертите на българската народна музика, чувствата на любов и преклонение към родината. Започва с кратко въведение, от което постепенно се зараждат интонациите на главната тема. Долавят се тържествени призиви, присъщи на химните.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Иво Владимиров (1991 – 2020)
Иво Владимиров е бакалавър по международни икономически отношения, част от екипа на сдружението от началото на 2014 година. Впоследствие продължава образованието си във Виена. Има над 100 публикувани материала в онлайн и печатни издания. Особен интерес за него представлява следосвобожденската история на България.