Представяме на вашето внимание една от най-ценните песни в родния фолклор – „Ранен ми лежи Тодор Александров“. Позволяваме си да я наречем ценна, защото тя е като едно завещание за бъдещите поколения. В нея се възпяват последните минути на комитата Тодор Александров и завета му към неговия другар – Ванчо Михайлов, който трябва да продължи борбата, водейки ВМРО в името на правдините български.

Песента допълнително отслабва опитите на някои наши западни съседи да оспорят българския характер на ВМРО. Освен всичко друго, чисто музикално „Ранен ми лежи Тодор Александров“ за пореден път доказва защо мнозина определят българския фолклор като едно от богатствата на нашата родина.

 

Ранен ми лежи Тодор Александров

Ранен ми лежи Тодор Александров,
и казва сетна воля заветна.(2)
Нека да слушат сите комити
и помнят тези думи во веки.(2)
Кой ке ти носи тенката пушка,
де гиди ранен Тодор войвода.(2)
Нека я носи Ванчо Михайлов
да стреля сите врази български.(2)
Кой ке ти носи острата сабя
де гиди ранен Тодор войвода.(2)
Нека я носи Ванчо Михайлов
да сече сите врази български.(2)
Кой ке го води ВМРО-то наше
де гиди ранен Тодор войвода.(2)
Нека го води Ванчо Михайлов
на бой за правдините български.(2)

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Иван Кънчев
Иван Кънчев е един от създателите на проекта "Българска история" и автор на четири книги. Бакалавър по "Международни отношения" в Софийския университет "Свети Климент Охридски", а към днешна дата се готви за магистърска степен по "Реторика". Най-засилен интерес проявява в областта на съвременната българска история - периода след 1944 година, демократичните промени в България и съпътстващите ги социални промени. Като любими свои теми посочва географията на селищата в България и инфраструктурните проекти.