Традиционната българска носия присъства неотменно в живота на българина – в ежедневния и в празничния бит. Тя е преди всичко дело на домашното производство – на женския усет и творчество. Още в най-ранна детска възраст, малкото момиче започва се учи да шие, преде и тъче, за да подготви сама чеиза за сватбата си.

В България има обособени 7 фолклорни области, като в тях се преплита цялото културно многообразие на страната. Всяка от тези области има свои специфични песни, танци, обичаи, нрави и дори облекла. В настоящия материал сме поместили 5 впечатляващи фотографии на моми, пременени в традиционни за техния регион народни носии. Автор на снимките е Пламен Петков.

Враца
Мома с традиционна носия от Врачанско

 

Прекрасна девойка с облекло от Пернишка околия
Прекрасна девойка с облекло от Пернишка околия

 

Носия от Луковитския регион
Носия от Луковитския регион

 

Засмяна мома с традиционна носия от Кюстендилско
Засмяна мома с традиционна носия от Кюстендилско

 

Народно облекло от Казанлъшко
Народно облекло от Казанлъшко

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.