Добре известно е, че Стефан Стамболов е бил политик и революционер, но малко се знае за това, че е бил и поет. През 1875 г. в Букурещ излиза малка книжка със стихотворения – „Песни и стихотворения на Ботева и Стамболова“.

Стамболов е автор на текста на марша „Не щеме ний богатство“, който става химн на революционното движение. Пеят я народните представители по време на Първото народно събрание на Оборище. Пее я въстаналият народ в Панагюрище, пеят я Ботевите четници от Козлодуй до Стара планина. Пеят я и войниците, отбраняващи родината ни при Сливница. Текстът звучи актуално дори и днес. Да се заслушаме в посланието му и да извадим своите поуки и заключения.

Не щеме ний богатство

Не щеме ний богатство,
не щеме ний пари,
а искаме свобода,
човешки правдини!

Припев:
Напред! Напред!
Напред да вървим!
България от робство
да освободим!

Не щеме ний боляри,
не щеме ний паши –
жадуват свободата
нашите души!

Сановници не щеме,
ни православен цар –
свободата свята
е нашият олтар!

Не щеме ний попове,
ни екзарх-шарлатан!
Не щем да сме робове
на Господ самозван!

Разкъсайте робове
робския ярем,
щом не сме свободни,
по-добре да мрем!

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.