Рубриката “Архивите говорят” е мястото, в което ще събираме документи, писма, речи и кадри от миналото. Винаги сме казвали, че историята, разказана от съвременниците й, често се оказва най-истинската, тъй като не е пречупена през призмата на времето.

Александър Малинов- един от водачите на Народния блок
Александър Малинов- един от водачите на Народния блок

Българският XX век е изключително богат на събития, много от които днес са незаслужено подминавани. Едно от тях е превратът от 9 юни 1923 година. Както при всяка насилствена смяна на власт, така и при него водачите му си поставят за цел спасението на държавата, но ефектът е обратен. С действията си превратаджиите единствено отварят нова по- голяма пропаст между различните слоеве на населението в България. Голяма заслуга за това имат и комунистическите дейци, които нито за миг не се примиряват със Сговористката власт. Станалите обичайно действие за тях политически убийства, скоро са допълнени от далеч по- мащабни „ терористични“ действия. Стига се до момент, в който правителство и нелегална опозиция влизат в една кървава борба за надмощие, цената на която се измерва в хиляди жертви.

Жестокостите на властта не остават незабелязани от широката общественост и компрометиран Александър Цанков  се оттегля от управлението на страната. Идва времето на второто правителство на Демократичния сговор, този път ръководено от Андрей Ляпчев. Новият министър- председател на България успява да постигне някои значителни успехи в икономическата сфера свръх всичко, че страната все още се намира в почти пълна дипломатическа изолация. Безспорно негово постижение е получаването на тъй наречения „бежански заем“, който е използван за уреждане положението на хилядите бежанци дошли от загубените български земи след Първата световна война.

Управлението на Ляпчев донася известна стабилност на България, но срещу властта се оформя широка опозиция, главна роля в която заемат Демократичната партия и БЗНС „ Врабча“. Въпреки някои съществени различия от идейно естество, обединението на двете опозиционни формации става наложително, за да бъде победен Сговора. Стига се до коалирането на Демократическата партия, Българския земеделски народен съюз „ Врабча“, Националлибералната партия, Радикалната партия и Българския земеделски народен съюз „ Стара Загора“, които се свързват под името Народен блок.

В навечерието на изборите за XXIII ОНС, те издават пропаганден манифест, с който оповестяват пред народа своето обединение.

Текста на този манифест може да прочетете в следващите редове.

 

МАНИФЕСТ НА НАРОДНИЯ БЛОК КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

 

Граждани,

След осемгодишно управление, при което народът и държавата ни претърпяха много нещастия и стигнаха до положение на странна и непоносима стопанска и политическа криза, страната е изправена пред опасността чрез нови законодателни избори да бъде оставена в хищническите и разрушителни ръце на Сговора и през следващия нов 4 годишен законодателен период.

Отъждествявайки себе си със самата държава и разделяйки България на фронтове, управляващата партия със своята гибелна политика и със своите котерийни попълзновения е не само пречка на спокойното и мирно развитие на страната, но и жива опасност за бъдещето на отечеството. Тази опасност накара здравите народни сили, организирани в Демократическа партия, Български народен земеделски съюз- „ Врабча“, Националлиберална партия, Радикалната партия и Българския земеделски народен съюз „ Стара Загора“ да се обединят в Народен блок за сваляне на Сговора и изграждане на нова народна власт в зашита на застрашените народни интереси и в името на следните политико- стопански искания:

    1.  Запазване на Търновската конституция и гарантиране на осветените от нея права и свободи на българските граждани, премахване на причините за ожесточените вътрешни борби и създаване условия за пълен граждански и социален мир, който е върховна необходимост за закрепване и опазване на демокрацията и парламентаризма в страната и за защита на държавата от пристъпите на дясната и лява реакция. Сваляне на Сговора и създаване на нова народна влсат.

      2. Бързи, смели и радикални социални икономически реформи за оздравяване на националното стопанство…

      3. Установяване политика на мир и разбирателство с всички близки и далечни държави, малки и големи, на базата на добре разработените народни интереси и запазване на държавния суверенитет и националното достойнство; ефикасни грижи за опазване интересите на малцинствата и осъществяване националните въжделения на българското племе; борбата за наборна армия и признаването на всички права, предвидени в клаузите на мирните договори; сътрудничество със силите на европейската демокрация в международната политика- за тържеството на мира, сигурността и напредъка на народите…

 

Да живее България!

 

Демократическа партия, Български земеделски народен съюз „ Врабча“, Националлиберална партия, Радикална партия, Български земеделски народен съюз „ Стара Загора“.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Ивомир Колев
Ивомир Колев е бакалавър „Политология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва магистратура в същия университет в специалност „Религия и образование“. Продължава образованието си във втора магистратура в Историческия факултет на СУ. Той е автор в „Българска история“, а също и сценарист на няколко филмови документални поредици. Има специфичен интерес към историята на средновековна България и българската следосвобожденска демокрация.