Архитектурно-етнографския комплекс "Етър" е възможно най-лесно достъпният и увлекателен начин да се запознаем със занаятите и бита на дедите ни.
България изобилства с исторически значими кътчета, които тънат в забрава. Едно от тях е храмът "Св. Никола" край с. Софрониево.
Бачковският манастир е един от най-известните и посещавани манастири в България, привличащ туристи и поклонници с красотата и богатата си история.