Българската империя – управлението на цар Симеон Велики

1406

Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistory

И до днес за учените остава непосилна задачата да определят с абсолютна точност каква е била крайната цел в политическата линия на Симеон. За някои той е съблазнен от славата на Константинопол и това го подтиква към желанието да покори града, според други иска да стане император на Византия, докато трети смятат, че желае да създаде изцяло нова Българо-Византийска империя. Което и от изброените да е най-точно, то величието на Симеон не бива да се оспорва. Макар той да не успява в пълна степен да изпълни замислите си, със своите действия за векове напред оформя българската държавна идеология. След него всички владетели на страната ще притежават или ще се стремят към царската титла – равна по ранг на императорската. Така до самия край на Средновековна България тя ще е приемана като една от най-висикопоставените страни в тогавашния християнски свят – наричана от българите царство, а от народите на Запад – империя.

Приятно гледане.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.