В края на миналата седмица представихме първото самостоятелно издание на писмата на Апостола, съдържащо фототипна част и разчетен текст.

„Писмата на Левски“ е точно такова, каквото се очаква да бъде – луксозно издание с твърди корици, което да заеме почетно място в семейната ни библиотека.

Чрез него всеки ще има възможност да се докосне до епистоларното наследство на Апостола, но също и да се запознае с неговите мисли, желания и тревоги.

Книгата съдържа 60 избрани писма. В първата част на изданието ще откриете автентичните им изображения от архива на Националната библиотека, а във втората – разчетен текст, запазващ изцяло оригиналния изказ и правопис.

Именно тази автентичност ще помогне на читателя за осмислянето на човека Васил Кунчев, призван да се превърне в героя Левски.

В следващите редове ще ви представим едно от писмата, поместени в книгата.

1872 юни, след 16, Букурещ. – Писмо до чорбаджи Петко
в Карлово

Бай Петко!

В родният ми град Карлово

 

По писмото ми разбирате кой сам и с какви съм цели чиовек, следователно да разберете веднъж за сякога в това ми писмо, защото времето е такова! Ако ей родолюбец, то ще разбереш в кратките ми думи и ще бъдеш наш[1] приятел. Късо е времето за второ пришествие на Българско, дето козите и овцети ще са делат!… Не си простак, послушай на кратките ми думи, което права към Вас от голямо человеколюбие и според думите на Исуса Христа, който казва: „Всякому духу не веруйте, но изпитуйте!“ До сега ни един карловец не е казал за Вас добро, а чи си предател и мъчител сиротински, доказват фактично. Та сичко това, ако ти правиш с някаква цел и искаш да кажиш, че ни е така, то на думи народат няма да гледа (да вярва) но на дело. Скоро, скоро е денът за общо народно въстание! И на сборното място, секи ще са вика да даде работата си, според силите на секи един, както му е казано да върши. У когото няма работа, грозно ще са наказва, а фамилията му ще бъде изгонена из Българско. Вижте[2] на тия два пътища, когото обичате, дръжте[3]! Аз Ви заповядам, като имам това право и упълномощие от Централният комитет да действовам пред когото и да е българина според силите му, та и Вия от най-малко тряба да приготвите двайсет и пет л[ири] тур[ски] до 35-50 дена и това за верно да знам, чи сте приготвиле; Вий тряба преди това време да ми явите в писмо, отправено до Д. Ценова в Букурещ, виза ви „Свънту Гиорги“[4], за Първана Найденов, а в писмото ще пишете: „Г-не, парите Ви са готови за стоката“, а от долу[5] – градът. Освен[6] това, 15-20 ок[и] барут тряба да го имате готов, защото ще са иска. За всичко това мислете и правете, защото в онова време турченат щом разбере нашите чиовешки закони и ги припознай[7], то той ще намере място, равно е българинат, а днешните твърдоглави и изедници българи грозно ще са наказват.

Излизам от длъжността си.

В. Левский


 

[1]. Думата е написана над реда и частично е задраскана, поради което не е ясно дали остава.

[2]. В ориг. „вище“.

[3]. В ориг. „дръще“.

[4]. Т.е. срещу; вер. черквата „Свети Георги“; целият обозначен текст е написан допълнително над реда.

[5]. В ориг. „доло“.

[6]. В ориг. „отсвен“.

[7]. След думата задраскано „за“.

 

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.