Това предание ни разказва за мрачната история, стояща в основите на построяването на църквата „Св. Димитър“ в село Тешово, малко населено място в община Хаджидимово, в близост до гръцката граница. Официалните източници ни дават да разберем, че божият храм е построен в периода 1843-1844 г. от майстори, чийто имена не са съхранени и анонимен ктитор.

Преданията, които, обаче плъзват из околните села, ни показват, че в отсъствието на надеждна информация, хората създават свои версии за издигането на този голям и красив за времето си богослужебен храм. Жители на близки до Тешово села, помнят откъслечни истории, разказвани от техните дядовци, за безскрупулен османски бирник, който безогледно злоупотребявал с правомощията си, вземайки от българското население в региона, многократно повече от дължимия държавен данък. Годините на безчинства, пораждат недоволство, което в крайна сметка надделява над страха, който българите изпитват от османските власти.

Жителите на Тешово, решават да поемат инициативата и да избавят региона от корумпирания държавен служител. След като за поредна година обиколил региона и събрал товар злато, данъчният служител и малкия му военен ескорт, поемат по обратния път. Замръквайки в Тешово, те решават да спрат в местна страноприемница, но не знаят че местните, успяват да убедят  ханджията да сложи упойващи вещества в питиетата на данъчните, след като из селото се разчува, че бирникът е пристигнал. Гуляещите османци не осъзнават капана, преди да е станало твърде късно и в крайна сметка съдържателят на страноприемницата известява съзаклятниците, че заговорът им е успял – данъкосъбирачът и ескортът му са упоени.

След като обезвреждат данъчните, местните ги отвеждат в близката работилница за преработка на желязна руда. Там,  подтисканият с години гняв към алчния бирник  изригва и хората от събралата се тълпа изсипват в гърлата на него и ескорта му течно желязо. Хората гледали на тази брутална справедливост като на своеобразно поетично възмездие, защото именно преработвателната за желязна руда, осигурявала поминъка на Тешово и околните села и именно този ценен за османската военна индустрия метал привличал бирниците година след година, оставяйки обикновено тяхното село за „накрая“. След като приключват с османците, опиянението от тази малка победа се изпарява и тешовци започват да се страхуват от отмъщението на турското правителство. Поради това местните изгарят телата на османците в пещите на работилницата и скриват конете им.

Все още разтърсени от стореното, тешовци, решават да използват златото за благородно дело и влагат средставата в строеж на красива и голяма църква, правото за построяването на която имат още от 1836 г. със султански ферман. С годините мълвата около построяването на „Св. Димитър“ заглъхва и не е останало нищо, което да подскаже, какво точно се е случило по тези места преди 160 години. Само църквата все още се извисява над заспалото селище и мълчаливо продължава да пази своята тайна.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Веселин Асенов
Веселин Асенов е бакалавър „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“. Следва магистърската си специалност „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“. Занимава се с джудо, ММА, карате, стендов моделизъм, PS 4 ProSuite проекти, но най-вече с обогатяване на библиотеката си от исторически книги.