Как Кубер създаде втората българска държава на Балканите

709

Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistory

Макар да остават встрани от вниманието ни на фона на Аспаруховите българи и Дунавска България, Куберовите българи изиграват огромна роля в бъдещето развитие на страната. Тяхното заселване в историко-географската област Македония обуславя разрастването на България в тази посока през следващите векове, за да се превърне тя в една от най-значимите държавни територии и културни огнища. Не е случаен фактът, че именно земите смятани за ядро на Куберовите владения заемат ключово място в борбата на Самуил срещу Византия и са сред съпротивляващите се най-ожесточено на Василий II при покоряването му на България, а впоследствие и срещу византийската власт.

Приятно гледане.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.