Никола Фурнаджиев е един изключително талантлив български поет, който за съжаление сякаш остава недооценен от широката публика. Затова днес, когато честваме Деня на българската писменост и култура, решихме да ви запознаем с едно тематично негово стихотворение – „Кирил и Методий”. Цялостният тон на творбата е приповдигнат, а основен е образът на книгата, като тя олицетворява духовната пътеводна светлина на народа.

 


Кирил и Методий


 

Днес слънцето по-ярко се издига

Събуждаш се със радост и копнеж.

Днес празник е на българската книга,

която тъй обичаш и четеш.

 

Създадоха я Кирил и Методий.

Светилник бе ни тя през векове.

Към свободата някога ни води,

сега към нови истини зове.

 

А слънцето възлезе сред простора.

Градът ликува. Люляци цъфтят.

Ти тичаш на училището в двора,

другарите ти дето се тълпят.

 

Напред потегляй с тях под знамената!

Издигай я! Приятел й бъди!

Със книгата днес твоя е земята,

дори небето с чудните звезди.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.