Настоящият текст е дело на Теодор Борисов – възпитаник на НГДЕК „Константин Кирил Философ“, доктор по история от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и асистент в Института за исторически изследвания към Българска академия на науките. 

В навечерието на новата година сдружение „Българска история“ публикува луксозно фототипно издание на „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Мотивите за това начинание са два – значимостта, която тази книга има за колективната национална памет, и желанието ни тя да намери място в повече български домове.

За съжаление, оповестяването на новината за новото издание бе използвано за популяризирането на една изключително спекулативна теория. Според нея книгата се казва „История славнобългарска“, а заглавието, с което е известна на всеки грамотен човек, всъщност е една измама.

Само за двадесет и четири часа получихме над двеста коментара, като най-цветущите и цинични сред тях ще ви спестим. Споделяме единствено тези, които могат да намерят място в образователен сайт, какъвто е „Българска история“:

Г. Б.: 
Славно българска, а не славянобьлгарска.

Д. Б.:
Оригиналното заглавие не е ли История славнобългарска ? Защото когато е била писана не е имало славяни.

Ив. Ив.:
„История славно Българска“ – това трябва да е заглавието ви ! Всичко друго е поддържане на комунистическата линия след 1945г. за заблуда на народа и загуба на идентичност на народа ни. От едно време е било, за да получиш признание и място под слънцето, да се причислиш към някой велик народ или да се отъждествиш с него, за да станеш разпознаваем. Това е.

В. Б.:
Няма да купя преправена от руските интереси книга. Оригиналът е съвсем друго нещо.

И. Н.:
Няма славяни и историята се казва славно Българска ние сме Персийци Арийци.

Сдружение „Българска история“ развива своята дейност от близо 10 години. През това време винаги сме приветствали градивната критика и неведнъж пряко сме дискутирали наши възможни пропуски с читателите. Вярваме, че това е правилният подход и ще продължим да го прилагаме без компромис.

От друга страна, винаги сме изхождали от идеята, че истината, истината и само истината, подплатена с извори и документи, има значение в историографията. Има моменти, когато не може да затворим очите си пред изопачаването на една очевидна историческа истина и единствено можем да съжаляваме, че съществуват подобни мнения, хвърлящи петно върху наследството на отец Паисий.

Затова решихме да изложим фактите около „История славнобългарска“ спрямо стандартите на историческата наука. Не защото ще променим нечие мнение, а защото чувстваме това за наш дълг.

Най-„необоримият“ аргумент в подкрепа на горната теза е циркулиращо в интернет изображение от Еленския препис на Дойно Граматик от 1784 година. На него се „вижда“, че буквата „е“ от „Славеноболгарская“ липсва, което кара „откривателите“ на тази строго пазена тайна да смятат, че това е единственият правилен препис. Малко по-детайлен поглед върху страница 116 от дигиталното копие (достъпно в дигиталния архив на НБКМ) обаче показва, че „е“-то се намира точно между „в“ и „н“, но някой не може или не иска да го види.

Оригиналът на „История славянобългарска“, в който ясно се вижда начинът, по който е изписана думата славянобългарска.

Друг колоритен аргумент е, че всъщност буквата е „ь“ (ер малък) и поради това тя не трябвало да се чете. Известни са около 70 преписа на „История славянобългарска“, над 40 от които са запазени и до днес. В повечето случаи се използва т.нар. „двойно е“ (буквата за ят), а в други обикновеното „е“. В нито един няма „ь“ или чисто изписване на „Славнобългарска“. Това важи и за оригиналния ръкопис.

Котленският препис, върху който е базирано фототипното издание.

Контрааргументът, който скептиците обикновено използват, е че видимо тази буква е добавена впоследствие и си личат следите от друг вид хартия. В този случай е достатъчно читателят да погледне фототипното издание, за да преброи колко пъти в текста се срещат думите „славянски“ и „славяни“ и сам да се убеди дали изобщо може да говорим за прекрояване на текста. Специално обръщаме внимание на първите страници, където Паисий посочва, че „от целия славянски род най-славни са били българите“ или частта „За славянските учители“, в която отбелязва как „българите от всички славянски народи първи приели православието…“.

За написването на „История славянобългарска“ Пайсий Хилендарски използва повече от 20 различни извори, като се смята, че поне още 12 са използвани по косвен начин. Сред тях личат трудовете на Цезар Бароний, Христофор Жефарович, Павел Ритер Витезович, латински, гръцки и немски истории, многобройни жития и др.

Един от основните източници на Паисий е Мавро Орбини и руският препис на съчинението му „Царството на славяните“. Любителите на конспиративни теории вероятно ще изкажат хипотезата, че хилендарският монах е станал жертва на руската пропаганда, прокарвана от Петър Велики и Екатерина Велика. Книгата обаче е отпечатана за първи път през 1601 г., а нейното оригинално название е „Il Regno de gli Slavi“. По това време Русия се намира в т.нар. Смутни времена, което навява на мисълта, че за цар Борис Годунов първостепенна задача е как да измъкне държава си от трудното ѝ положение, а не да фалшифицира исторически извор, който да се използва за целите на външната политика след повече от век и половина.

„Царството на славяните“ от Мавро Орбини е един от основните извори на Паисий.

Според едно друго твърдение на тази теза, самият откривател на оригинала проф. Йордан Иванов пише, че всъщност името е „История славнобългарска“. В нейното издание от 1914 година обаче никъде в текста на учения не се долавя и намек за нещо подобно. Трудът на проф. Иванов е достъпен в библиотеките и всеки читател може сам да се убеди какво е и какво не е написал той. Нещо повече – още през 1893 година текстът е издаден от печатницата на П. Х. Панайотов във Велико Търново с предговор на учителя в местната държавна реална гимназия „Св. Кирил“ Моско Москов и отново няма и следа от „славнобългарска“.

Тук е уместно да напомним, че новото издание на Паисиевата история е реализирано в сътрудничество с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Зографската света обител – две институции, които едва ли биха заложили авторитета си, за да се заемат с труд, в чиято стойност и ценност не са сигурни. Нито един реномиран историк или представител на научната общност не защитава лансираната теза за „История славнобългарска“. Тя се разпространява основно в социалните мрежи и лични блогове и досега никой не е благоволил да я защити на високо академично ниво.

Това не е случайно. „Славнобългарските“ аргументи не просто не намират научна основа – те дори не помагат да се гордеем с родната история, а вместо това я превръщат в елемент от криворазбрани политически диспути.

От своя страна читателите, които вече са имали възможност да се запознаят с фототипните издания на „Рибния буквар“ на Петър Берон и „Писмата на Левски“, могат да са убедени в качеството и на „История славянобългарска“. Нещо повече, издателската ни програма от години включва „възраждането“ на подобни обществено значими трудове, като основната цел е те да бъдат реализирани без какъвто и да е компромис – било то научен или естетичен.

Накрая, позволете ни да завършим с думите на ас. д-р Димитър Пеев, преподавател в катедра „Кирилометодиевистика“ в Софийския университет и автор на превода на текста на новобългарски:

„Един народ, който сам пише за себе си, е славен, не когато сам пледира за това, а когато се държи зряло спрямо себе си, близките си, околните и света. Зрелостта се състои в това да можеш да се обърнеш назад и да кажеш „да, ние сме славяни и в това няма нищо недостойно или лошо“, „освен славяни ние сме и българи“, „ние сме по-различни от другите славяни и това ни прави българи, в което е нашата уникалност“, „ние сме такива, каквито сме, имали сме и славни моменти, имали сме и моменти на несгоди, тъга и смирение, но те не ни правят по-малко ценни“. Именно за това пледира и отец Паисий, и докато не надрастнем този си комплекс за малоценност – да виним другите за неудачите и да се хвалим безогледно за успехите си, няма как да бъдем интелектуално независими, а това ще рече свободни…“

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.

54 КОМЕНТАРА

 1. Благодаря ви за прекрасната статия и за изданието на тази най-българска книга! С радост ще споделя написаното от вас с учениците си!

 2. Когато позицията ти е поднесено аргументирано, дори най-големите хейтъри няма какво да кажат. Поздравления, наистина много балансирано и уважително.

 3. Добра аргументация, поздравления! Често съм призовавал спорещите първо да прочетат книгата от корица до корица, да осмислят материала и чак тогава да правят заключения.

 4. Защо смесвате понятието „славяни“ с понятието „българи“ по ТОЗИ начин?
  Първото (славяни) определя хората по признак на говора, който използват и който е в някакъв смисъл сходен!
  Второто (българи) определя хората като национално самосъзнание, произход и други белези (ще спра до тук за да е кратко и ясно мнението ми)!

 5. Поздравления за труда за издаването на тази книга! В никакъв случай не го подценявам, въпреки че имам една критика към статията:
  Защо смесвате понятието „славяни“ с понятието „българи“ по ТОЗИ начин?
  Първото (славяни) определя хората по признак на говора, който използват и който е в някакъв смисъл сходен!
  Второто (българи) определя хората като национално самосъзнание, произход и други белези (да не изброявам ще спра до тук за да е кратко и ясно мнението ми)!

 6. Благодаря Ви за статията! Отричането на славянския произход на българския народ всъщност отрича самия български народ, езика ни, духовността и творчеството ни. За жалост немалко българи, объркани относно произхода ни, несъзнателно изпадат в чуждопоклонство към траките или към някакви си измислени тюрки, и започват да хулят своя истински род. Това обаче не е изненадващо при приетото становище. Мисля, че е важно да се отбележи, че съществува въглед, според който древните българи също са славяни. Самият св. Паисий мисли така: „Поради тая река Болга, славяните се нарекли болгари – и до днес…“ Този възглед след това е застъпен и в академичните среди от историци като Юрий Венелин, Гаврил Кръстевич, Димитрий Иловайски и др. Бих препоръчал най-вече съчинението „За славянското произхождение на дунавските българи“ на последния. Има го преведено на български.

  • До някъде съм съгласен!
   Но!
   Какво означава „славянски произход на българския народ“? Нима има някакъв народ, който е „праотец“ на всички съвременни „славянски народи“, които говорят „славянски езици“?! Като започнем от Русия та завършим с Хърватия. 24 или 26 са съвременните „славянски държави“ от тях само няколко пишат на Кирилица (ако това има значение за Вас). В същото време двадесет и няколко са държавите в които се пише на Кирилица, но само малка част от бройката се водят „славянски държави“!
   Няма как българите да са се чувствали „славяни“ преди 16-и век, няма как някои групи хора да се е чувствал „славяни“, защото терминът влиза и се разпространява едва тогава (около 16-17 век). После „посмъртно“ са били наречени „славяни“ много племена и народи от по-древни времена… Няма лошо! Обърнете внимание в чия полза се прави това, обаче…

   • Аз търся истината, не съм воден от някакви политически интереси да сближавам българите и руснаците. Ако бях, просто щях да подкрепям тюркското становище, както са правели комунягите. Ползата от славянското становище е изцяло за българите, защото то обединява старината на народа ни и не я раздава на гърци, тюрки и пр.
    Кирилицата в случая няма общо с произхода на народите, тъй като е създадена значително по-късно след разселването на славяните и е разпространена сред много неславянски народи по стечение на историческите обстоятелства. Иначе сред славяните само западните, словенците и хърватите не я използват, просто защото са католици. Всички останали пишат на кирилица.
    Българите винаги са се възприемали за славяни. Черноризец Храбър в IX в. казва: „Прочее преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки“ и докрая на съчинието си използва същото име. Чак накрая казва, че азбуката е съставена по времето на „Бориса българския княз“. Също св. Теофилакт Български в XI в. в житието на св. Климент Охридски пише: „Понеже славянският или българският народ не разбирал писанията, изложени на гръцки език…“ Има твърде много такива примери.

  • Българите (οι βούλγαροι) от Вулгуса (Vulgus) са просто обикновените поданици на Римската империя, местното население от различни племена, които са живеели на Балканите допреди Рим да ги завладее и те да осъзнаят колко са близки един на друг. В този смисъл, названието „траки“ обозначава същите хора. Когато се появяват българите по изворите (след завладяването и задържането на римската власт в Долна Мизия и Тракия, доста преди 600-те години), траките мистериозно изчезват от тези места. Няма какво да търсим завъртяни и сложни обяснения за нещо, което е толкова очевидно и просто. Съответно и няма как привържениците на тази връзка да са „чуждопоклонници“, докато мислещите, че словяни (в българския език дума „слАвяни“ няма) е нещо повече от скупщина от културно и генетически най-различни народи, които имат сходни езици и изключително минимални исторически обмен преди ерата на Интернет. Ако бяха някакъв общ народ, това нямаше да е така, но очевидно това твърдение е грешно и става въпрос за много народи, които преди всичко имат общо със съседите си, независимо от езиците на въпросните съседи, отколкото помежду си.

   • Прав сте, няма какво да търсим завъртяни обяснения – голяма част от траките просто са изчезнали, Старата Велика България не е в Мизия и българите сме славяни.
    Чрез тракийското становище, Аспарух, св. Борис-Михаил, св. св. Кирил и Методий буквално губят значението си и биват изместени от Орфей, Спартак, Терес и пр. Ако трябва да сме честни една от по-главните цели на тракийският възглед е да си припишем „древната развита цивилизация“ на траките. Точно по този начин ние изпадаме в това, от което се опитва да ни предпази св. Паисий – не оценяваме истинския простодушен български дух и нрав, а се правим на големите и развити траки.
    Ако славяните нямаха общ произход или поне исторически сношения, то защо говорят на езици с еднакъв речников състав, и на какво се дължи невероятното сходство и дори еднаквост в народното творчество, обичаите и пр. на славянските народи? Нима не българите покръстиха русите и ги научиха да четат и пишат? И на какъв език писаха, четяха и извършваха богослужение последните? България е създателка на славянската православна цивилизация. Ето че славяните са имали исторически обмен, и то ключов за духовното развитие на източните славяни. Да не говорим и за по-нови времена – панславизмът е преди времето на интернет. Нелепо е да се твърди, че имаме повече общо с турците, отколкото с дори най-отдалечените от нас славяни – чехите.

  • Май не е точно така (макар, че по-скоро подкрепям мнението Ви)! До колкото мога да схвана идеята за славянство – това е термин, измислен около 16-17век за да обедини всевъзможни народи, говорещи на „сходни“ езици. Какви са тези езици? Трудно и сложно някой би признал, въпреки че историята е всепризната и ясна. Подкрепена е с достатъчно извори!

 7. Искам само да попитам, каква е тезата застъпена от Паисий? Възхвала на славянството или пробуждане на българското самосъзнание? „Поради что се срамиш да се наречеш Българин?“ – тази фраза казва всичко! Славяни е понятие с чисто политически характер и е събирателно за много народи. Българин е нещо съвсем различно. Който има поне малко мозък и национално самосъзнание, четейки Паисий ще го разбере! На този, на когото заплатата му зависи от това да не го разбира, никога няма да го разбере!!!

  • Точно така! По времето на Паисий идеята за „славянството“ е била млада, но същевременно доста мощно пропагандирана! Тази пропаганда не е подминала нашия исторически книжник, но той е останал „свестен“ да разграничи идеята. Надявам се разбирате какво искам да кажа?!

 8. В. Д. „чуждопоклонство към траките“!? Продължавайте русофилистичните писания и ще има повече подобни „мнения“. А собствените ви опити да изкарвате доводи ви играе лоша шега. Сами пишете „В повечето случаи се използва т.нар. „двойно е“ (буквата за ят), а в други обикновеното „е“.“
  С други думи за вас „славен“ е равносилно на „славянин“ – отлична работа по стъкмистика господа от антибългарска история!

  • Да, чуждопоклонство към траките! Тракийското становище не е изградено с търсене на истината. Целта е да си припишем тракийските съкровища и да се правим на „създатели на човешката цивилизация“ пред европейците. Търсейки истината аз достигнах до славянското становище. Ако целите ми бяха да сближа българите с руснаците по политически убеждения, просто щях да подкрепям тюркското становище и да твърдя, че прабългарите са били 5 човека, а сегашните българи нямаме нищо общо с тях. Но това не е истината.

 9. Много добър опит да се опровергаят хората, които мислят по друг начин. Само че в статията удобно или неудобно е пропуснато да се каже, че Мавро Орбини е хърватин и по това време австрийската империя прилага асимилационна политика спрямо народите влизащи в състава на държавата. За да отличи своя хърватски народ от австрийците той започва да търси сведения за народа си и стига до ромейските извори и западни извори, в които пише за склавини ( sclavus). Интересен е преводът на тази дума от латински, която означава „наемник“ , а от гръцки „роб“. В български летописи пък той намира терминът „словени“. И тук идва грешката му… Той поставя тези два термина наравно. Всъщност словени означва „хора на словото“ , „на Божието слово“. Така са наричани всички новопокръстени. Другото, което е, че Орбини е живял много преди Паисий. По времето на Паисий руската панславянска имперска политика е вече дълбоко вкоренена в Русия именно от Екатерина. Само глупак може да си мисли, че от написването на книгата на Орбини до Паисий в Русия не е пренаписвана преиздадена с някои имперски пропагандни текстове.. Приемането на това, че сме славяни , означава директно да приемем, че в края на 9 век няма българска култура, а славянска, кирилицата е славянска и , че на Плиско-Преславския събор държавният и богослужебният език са славянски, а не старобългарски.. Срамота! Военна История тук вече ми паднахте в очите! Очаквам в скоро време как ще направите статия, в която да твърдите, че има македонска нация.. В статията се твърди, че институциите на тези манастири няма да опетнят имената си с фалшификации. А да попитам какво правеше гръцката църква когато се опитваха да гърцизират българите? Не правеха ли и те фалшификации, не говорят ли техните свещенници същите беща?(Който днес е ходил в Гърция ма литургия знае за какво говоря)

  III-IV century

  – Mavro Orbin cites evidence of Marcus Aurelius Kasiodor that Bulgarians fought with the Romans about 390 AD.

  Има още едно споменаване за българите от Магнус Феликс през 480г.

  Не е вярно, че никой историк не поддържа тази теза.

 10. Май не е точно така (макар, че по-скоро подкрепям мнението Ви)! До колкото мога да схвана идеята за славянство – това е термин, измислен около 16-17век за да обедини всевъзможни народи, говорещи на „сходни“ езици. Какви са тези езици? Трудно и сложно някой би признал, въпреки че историята е всепризната и ясна. Подкрепена е с достатъчно извори!

 11. Много бих искал да се изясни следния факт. В Македония покръстването е станало в някакъв исторически момент от апостол Павел. В Паисиевата история покръстването на българите е в 9ти век. Кого е покръствал апостол Павел при посещението си в днешните македонски земи? Има данни също, че апостол Андрей е покръствал по черноморието и е стигнал до Варна. И двамата апостоли са действали в 1ви век след Христа. Кой реално е населявал тези земи?

  • В 9-ти век става препокръстване от едно течение на християнството (арианство или полуарианство) към друго – православието.

 12. Ужас ужасен! Какви са тези нови, измислени „руски намеси“ в История славяноболгарская! Дотам ли паднахме, да си отричаме корените и прадедите!? Но с такива подобни писания това се цели – да се объркаме и да не знаем кои сме, а след това – манипулиране!Затова тази книга е много актуална и днес-неслучайно авторът и пише думите „О,неразумний юроде…!“

  • Кой отхвърля и не зачита написаното в Паисиевата история?
   Просто обсъждаме произхода на името „славяни“! Кога, защо и как се появява в историята – това е темата. Има факти, които недвусмислено показват истината! Какво лошо видяхте, в това да си кажем истината за нашата, европейската, а защо не и световната история?

  • Ама хайде да довършим изречението: „… поради что се срамиш да се наречеш българин!?“

   Българите са словяни (в нашия език дума „слАвяни“ не съществува), защото са християни – хора на Словото, на Божието слово. Иначе коренът си им е където си живеят и в момента. При установяването на властта на Рим над нашите земи, обикновените хора в Империята, т.нар. хора от Вулгуса (Vulgus) постепенно виждат колко общо имат помежду си и започват да се наричат точно така на различните езици, ползвани в Римската империя по това време – българи, βούλγαροι и т.н. Никой не си отрича рода, нито нищо. Напротив – горди сме с нашия род и че времето на властване на Рим по нашите земи ни е дооформило като народ. Народ на словяни, приели Божието слово от Апостол Павел (в Македония и Тракия) и Апостол Андрей (в Тракия и Мизия).

 13. Абе всички станахте изведнъж много големи историци.Само малоумник може да оспори факта , че името е ,,История СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ и преди да съдите и измисляте нови простотии първо прочетете какво пише в самата книга.

 14. Съгласен съм ,че Паисий е написал „славянобългарска“ и реално говори за „славяни“. Съответно не виждам и причина да се говори за друго заглавие.

  Тук обаче не мога и да не вметна малко съмнение. В смисъл явно Паисий ползва литература от 1600, но до колкото съм чел някъде към 16-17-ти век се появява идеята за пан славизма. Тази концепция не се заражда в Русия, а е приета от Руската империя по-късно. Съответно някак си не може ли Паисий да е нормален човек от времето в което живее, и да описва нещата така както масовата история ги описва по онова време? В смисъл ако българите от онова време са причислявани към „славянското море“ то каква е възможността Паисий да застане против тази теза? Още повече като има големи и силни държави като Русия които се причисляват към „славянските народи“.

  Та относно заглавието сте напълно прави, но за идеята че мнението на Паисий относно „славянобългарската“ история е закон които не подлежи на ревизия, според мен малко е далеч от търсенето на истината. Понеже трябва да докажем ,че по времето на Паисий не върлува пан-славизма,той не знае за него, българите не са причислявани към славяните и тн., за да кажем че Паисий е крайно достоверен източник за характера на българската история. Нека си го ценим като будителя който е, но нека не му приписваме свръх естествени качества и че той не е творил и бил подвластен на времето в което е живял .

  Та мисля книгата трябва да си я издавате както си е оригинала. Щом оригинала или поне най-ранния запазен препис пише „славянобългарска“ така трябва да е. Само да не променяте съдържанието, като подвиете коляно пред политическата коректност, понеже Паисий не се изказва благо за някой малцинства.

  До Надя Гинева 30 декември 2020 at 14:23,
  „О,неразумний юроде…!“ е много секси фраза която всеки я подхвърля за щяло и нещяло. Тя един вид се ползва като упрек към някой който е невеж. Само че е извадена от контекста а той продължава с „защо се срамуваш да се наречеш българин.“ До колкото съм запознат ‘неразумний’ означава човек не мисли трезво или рационално. Тоест не ‘глупак’ а човек който не мисли ‘трезво/рационално’. ‘Юрод’ мисля идва от руски или ‘старо черковно славянски'(този грозен термин) и означава отстъпник или аскет. Тоест самия цитат не осмива и упреква невежия човек или човека който може би има различно виждане от установената догма, а родоотстъпника. Като това може да е(а е и било) много интелигентен човек. Тези дето са се гърчеели са били доста добре образовани граждани. А именно простия невеж селянин е бил най-върлия защитник на българщината.

 15. Е сега, ако бяхте се вгледали какво пише и в историята от Паисий. Още в първите абзаци се говори, че това отразява историята на българите, което продължава и до самият край. Никъде не се споменават славяни и доста тъпо да реши така да си кръщава творението. Вие сте една история Соросо-Българска. Национални предатели.

  • И аз не харесвам Сорос, но май изобщо не сте чел книгата. Още в предисловието пише, че „от целия славянски род най-славни били българите“, после в началото на самото повествование пише „за славянския род: откъде са повели своето племе и после как са се отделили от тях българите“ и накрая – „поради оная река Болга ония славяни (!) се нарекли болгари – и до днес…“

 16. В СЪВРЕМЕНЕН смисъл думите „славянин“ и „българин“, би трябвало да се разглеждат така:
  Славянин – човек, чийто майчин език е подобен/сходен/ с езика/говора/ на други националности /хора от други държави/.
  Българин – човек с българско самосъзнание /в повечето случаи говорещ български език/.

  В този смисъл БЪЛГАРИТЕ са СЛАВЯНИ

  Любопитен съм: има ли някой, който НЕ е съгласен?

 17. Аргументи в полза на официалната позиция, не включващи Христофор Жефарович, или по-точно негови рисунки от слушателски беседи (христоматиината стенография) и Мауро Орбиний, този виден генуезец с римско-елинска диалектика, не присъстващ като реално живял в Цариградския архив(оттоманския).
  Та, без писанията на тези два католически ступора, основа на сръбската пропаганда, провалила се със загубата на София, при излизането и от границите на Нишкия вилает в посока Дунавския такъв.
  За тази памет ли умряха БРЦКтата, НАРОДЕ????

 18. Оказа се, че „славяни“ не е признак за народност, а качество! Качеството да си народ без писменост. Докато не са се появили светите братя Кирил и Методий. Ако е вярно твърдението на Черноризец Храбър, че е било време, когато нашите земи са били населени от „словяни“ – хора, които могат само да „словят“, т.е да говорят, но не и да пишат….Е, вече отдавна не сме „словяни“!

 19. Поздравления за издаването на новата книга!
  Мисля, че има основание за една малка критика към заглавието.
  Вероятно би било по-правилно заглавието да е „История славЕнобългарска“ или „История славЕнобОлгарска“ (както е запазено в съществуващите преписи на изгубения Паисийев оригинал)!
  Транскрипцията на, отпадналата в съвремието ни, буква „ѣ“ за мен е съвсем ясна, както при „хлЯб – хлЕбопекарни“(хлѣбъ – хлѣбопекарни), така и при „славЯн – славЕнобългарски“!
  С това не искам да компрометирам труда ви!
  Поздрави на целия екип!
  С уважение: Поипопов

 20. Здравейте,

  Първо искам да кажа, че не съм историк и никога не съм чел Паисий или преписите му – това надали ме прави по-малко Българин от другите хора с такова самосъзнание. Това, което знам със сигурност, е че значението му е велико и е първото нещо, за което се сещам на 1-ви Ноември.

  Прочетох повечето от коментарите и оставам с впечатление, че хората изпадат в неразумни крайности, търсещи ефекта на американските заклети конспиратори, антиваксъри и т.н.

  Много ще се радвам да видя един научен дебат по темата с въпросните „мислещи по друг начин“ хора. Съмнявам се да има „свободомислещ“ историк, който да заложи името си в нещо такова. Всичко останало остава в романтичното мислене на хората, че историята е писана само от победителите и много стойностни неща ще тънат винаги в забрава.

  С уважение,
  Нино Нинов

  П.П. Не видях нито един коментар да завършва по академичен начин с нужното уважение към труда на Българска История, така че реших да го направя вместо всички решили да споделят мнението и вижданията си.

 21. Черноризец Храбър в 9 век е „предвидил“ появата на славяните през 16-17 век и за това в „За буквите“ е писал само за славяни, славянски език и букви… ?! Да не ставаме по смешни от македонците! Разбира се , че е имало много етноси-траки, българи със знаме от конска опашка, власи, всякакви остатъци от стари и нови племена, кръстоносци,готи ,келти, нормани …но без наличието на славяните не може да се обясни близостта на езиците на огромни територии и при различни държавни образувания, както и „мерака на византийците “ да подарят на словените писменост. А Княз Борис за какво е правил книжовни школи, въвеждал с църковни събори азбуки и покръствал поданиците си? Да бяха съчинили тракийска или македонска азбука, вместо славянската глаголица… Ако сме славянизирани как е станала тази работа? Ако славяните не са били мнозинство, тогава трбва да са превъзхожали в културно отношение всички тогавашни етноси вкл. византийците, иначе „славянизацията“ нямаше да се случи само заради сините им очи. Още повече ,че те като общество са били по-изостанали. По тази причина, например, сърбите са направили държава няколко века по късно от България. Явно славяните са надделяли езиково с масата си. Чисти етноси няма. Всички сме повече или по-малко коктейл. Поради что неразумните юроди предпочитат да са арийци? Едни арийци ядоха як бой от едни славяни и не се гордеят особено с расистките теории и практики на предшествениците си. Но сега технологиите и демокрацията позволяват да се плещи какво ли не…

  • Такова племе или народ „Славяни“ хич не намират сериозните историци! Няма и веществени доказателства от такива хора за археолозите!
   Черноризец Храбър пише за „славѣни“ и „славѣнски езикъ“! Каква е разликата? Трудно правим сравнението заради осакатената ни Кирилица преди около 70 години!
   С думата „славѣни“ са наричани посветените в словото, тези които владеят „божието слово“ т.е. писаното слово или писмеността или „славѣнски езикъ“ (както са вярвали – „писаното слово на бога“). „Църковно славѣнски езикъ“ също е нещо с което се спекулира днес, но ние си знаем, че това е „Църковно Български езикъ“ (то и по-сложно се е изписвало, но тези древни букви ги няма в никоя Компютърица :) Как инак да си обясним Златния Век на България? Във време когато една книга струва колкото двуетажна къща с дюкян, Българската държава продава каруци пълни с тази ценна стока за да се просвещава руския мужик на слово и не само… Е! Тези книги сега се опитват да ни кажат, че не са били написани на български език, а на нещо различно – „църковнославЯнско“ нещо си. И аз как да им вярвам? В руската Wikipedia на страницата за „руски език“ нито един път не се споменава дума с корен „болг-“ (от на руски болгарский, например), а статията е бая голяма. В същото време Лихачов (уважаван руски лингвист) твърди, че съвременния руски език е 55% диалект на българския език от средновековието!!!
   Всички факти и извори водят към разумни обяснения! Въпросът е, че ни набиват криви тълкувания, в които хората масово вярват. Криво тълкувание по-трудно се изкоренява – за пример само ще дам македонците и повече няма да обсъждам. Нека не бъдем като тях!
   На въпроса „дали сме славяни българите?“ ще отговоря ДА! В съвременния смисъл на думата – ДА ние сме от семейството на славяно-говорящите. Но писаното слово започва именно от нас с книгите, написани на нашия език с азбука създадена специално за нашия език в Плиска и Преслав, а и Охрид!
   С уважение: Поипопов

 22. Най-напред искам да благодаря на сдружение Българска история за това издание на Паисиевия труд и по повод на разгорялата се дискусия да се опитам да подредя някои размисли, свързани с темата. Принципно днешната българска нация не е етнически монолитно творение, а се състои от различни съставни елементи. Двата най-основни са славянският и (пра)българският. От основаването на първото българско царство до Преславския събор (относително погледнато – в историята резки граници няма) тези два съставни елемента съществуват паралелно. Малко отклонение: словѣне – словѣнинъ – словѣньскъ (днес съответно: славяни – славянин – славянски) наистина идва от слово и означава онези, които могат да говорят или по-точно, чийто език е разбираем. Произнасянето на „ѣ“ като „я“ е характерна особеност на старобългарския език, а произнасянето му като „е“ е под влияние на русифицираната му форма, наричана църковнославянски. Затова че написанията „славенобългарска“ са следствие на църковнославянското, разбирай руското, влияние върху българския език, което е особено актуално през Възраждането. На славянин се противопоставя понятието нѣмьць (немец), т.е. ням човек или чужденец, чийто език не се разбира. Първоначално „немец“ би трябвало да е обозначение за всички неславяни и едва в историческо време значението се прехвърля на определена етническа група, а именно на тевтонците. Българин няма нищо общо с латинското vulgus. Латинският език за разлика от гръцкия различава b от v и съответно в латинските исторически извори става дума за bulgares, а не за vulgares. Смесването на българин с вулгарен е чисто народна етимология и няма нищо общо с научно аргументираното мнение по въпроса. Българи е самоназванието на (пра)българите, които приемат езика на славяните или биват претопени, но оставят името си като етноним. Етимологията на името е неясна има няколко теории, но тука няма да се вдавам в това. Да се върнем на темата за славяните и българите. Смята се, че на Преславския събор славянският език става официален богослужебен и административен език на българската държава, тоест от администрацията се изхвърля гръцкият като основен и съдейки по това, че първобългарските надписи са практически на 99% инвентарни – изброяване на предмети, основно въоръжение, прабългарският (независимо дали ще приемем тезата, че е тюркски или индо-европейски, аз лично предпочитам първата, но трябва да признаем, че няма достатъчно доказателства за нито едната от девете) от вътрешно-икономическата сфера на държавата. От този момент нататък двата елемента започват да се интегрират взаимно и да формират общото българско съзнание, което тогава трябва да е държавно, а не ентическо. Т.е. днес можем да твърдим, че сме и славяни и българи и едното не изключва другото.
  За Паисий през 18 век славянското и българкото не са съставлявали противоречие. Той естествено е под влияние на панславянските идеи. Вероятно е бил под пряко влияние на Илиризма (хърватския панславизъм), макар че тези идеи са по-отчетливо застъпени в т.нар. Зографска бългаска история, и косвено, но по-силно, от руските панславистични идеи. Косвено, защото това влияние се разпространява чрез църковнославянските богослужебни книги, които се издават в Русия и са разбираеми за целия православен свят без гърците. Затова и историята се нарича Славянобългарска, защото тя разказва за българския клон от славянството. По това време съществуват и понятия като славяносръбски, славяноруски и т.н. и те обозначават съответния клон от православното славянство. Относно езика сам Паисий пише „писах с прости речи и със слова“ (цитатът е по памет), като под прости речи той има предвид разговорния език – в случая български, а под слова има пред вид високият стил разбираем за всички православни славяни, в т.ч. и за българите…

 23. Прѣкрасна статия. Бѣше ми се случвало да влѣза въ подобенъ разговоръ съ човѣкъ, който наистина вѣрваше, че всѫщность е „История Славнобългарска“

  За жалость, буквичката ѣ липсва само отъ 70 години, но хората вече си нѣматъ прѣдстава какъ се пише и чете българското писмо́.

  • Включително и Вие. В последната дума на мнението си, сте написали ударението не по правилата на българския език, а на някакъв друг.

 24. Аз повече кръчмарски историци на едно място не съм виждал! Всеки сам си правил проучване, всеки сам знаел пазената от всички Велики сили тайна, че сме славни… Прилича ми точно на случаите, в които пийняк решил да се самолекува с ракия и чесън, когато усетил някакво топче в корема си, но накрая от немай къде влошаване отива в болницата при лекар, само за да констатират, че му остават няколко дни живот заради домашното си експертно лечение…

  Ами това е. Всеки се изживява на историк, на учен, на лекар, на хидроинженер и прочее. Лъхащите на джибри всезнайковци оскверниха и паметта на Отец Паисий. Те в музей или библиотека не са стъпвали, последно са чели качествено научно съдържание в училище преди много години, но тръгнали да оборват мнението на поколения специалисти, които са посветили живите си за тази наука! Ами пийте си ракията и надувайте сръбското! Не занимавйте света с простотията си и не петнете делото на колоси като Паисий Хилендарски!!!

 25. Браво, доста добре се справяте триейки неудобни коментари ;) вие спомагате за разделяй и владей, също византийците, също както Петър I на Киевска Рус, а след него обявила се да продължи неговото дело за разпространение на лъжата славяниа – Екатерина II. Мина времето на соц пропагандите.

 26. Важното е какво е постигнато с книгата – пробуждане. Руснаците не са ни братя – нито генетично, нито заради добри жестове. Издавайте книги за делото на Граф Игнатиев, за ПСВ (боевете в Добруджа, бомбардировките на Варна и Бургас, унищожаването на Балчик), за окупацията ни от руската армия, за соц. фалитите, за създаването на Македония.

  До кога тези злини ще са крити от народа ни? До кога ще позволяваме руски училища, тролове и копейки да тровят народа ни?

  Карате се за едни име на книга, която е постигнала целта си.

  • извадка от интервюто на акд.Гълъбов….

   Търсим 8 хиляди евро, за да завършим изследванията си за произхода на древните българи и траки във Флоренция. Става дума за проби от музея на проф. Йорданов – блестящо съхранени и описани от нашите археолози. За съжаление у нас нямаме нужната апаратура, за да изследваме митохондриалната ДНК, която може да бъде извлечена от зъби и кости. Италианците обещаха сега да платят разходите по консумативите, но ние трябва след това да им ги възстановим. Бюджетът на БАН не позволява такъв разход, а фондът „Научни изследвания“, уви, е зачеркнал този проект.

   ….който плати – той и ще поръча резултатите…

  • Търсим 8 хиляди евро, за да завършим изследванията си за произхода на древните българи и траки във Флоренция. Става дума за проби от музея на проф. Йорданов – блестящо съхранени и описани от нашите археолози. За съжаление у нас нямаме нужната апаратура, за да изследваме митохондриалната ДНК, която може да бъде извлечена от зъби и кости. Италианците обещаха сега да платят разходите по консумативите, но ние трябва след това да им ги възстановим. Бюджетът на БАН не позволява такъв разход, а фондът „Научни изследвания“, уви, е зачеркнал този проект.

 27. Интересно как 500 години турско робство не успяха да асимилират българския народ, а за няколко години комунистите положиха „основните на омразата към нас“ в днешна Северна Македония. Как да приемам статия, в която се твърди, че няма как да бъдат „фалшифицирани“ няколко стотици екземпляра след като беше създадената една нова история и азбука?

  Не казвам, че е направено – но не забравяйте, че говорим за интересите на Русия и слугите ѝ в България, действали безнаказано 50 години и руски агенти кръстовали Балканите преди това.

  Не забравяйте и омразата на руснаците към нас, когато България решава да защитава народа си и се включва на страната Германия през ПСВ. Не забравяйте и срамът, който търпят руснаците същата тази война и договорът подписан на 3 март 1918г. Поставете се за момент на тяхно място и се попитайте, дали няма да търсите реванш и отмъщение? Дали няма да изпълните заканите „за изтриване на българския народ“ тирижирани тогава в руската преса?

  Поклон пред Паисий Хилендарски за неговото дело! Не забравяйте, че споровете по тези теми ни разсединяват, което е целта на външните сили.

  Сити Българи Заедно!

 28. Редно е ако се търси истината и ако някой иска да покаже истинската книга, то следва да го направи, а не да се впуска във коментари и разсъждения и да дава опровержения!
  Истината е, че има фотокопия на книгата написана от Паисий-същата, която е открадната от ДС и после върната през 1998г. от президента Стоянов във Зографски манастир.
  Дайте снимка на заглавната страница на тази книга!
  „История СлавЕноболгарская“.
  Това е заглавието. Не мисля, че е редно да се предава различно от това. Замяната на Е със Я променя значението във случая или поне може да се види промяна.
  Редно е да се дава реалното, истинското изписване, а не интерпретирано и видоизменено предаване на текста.
  И още нещо за всички, които искат да видят поне фотокопие на този оригинал, който е във Зографски манастир. Има такъв във Велкико Търново-Окръжен Държавен архив.

 29. Всички сме българи,но на тая територия сме славянобългари,а не татаробългари или македонобългари.Светият Отец Паисий пише точно за българите,обединени със славяните.

 30. а според всички спорещи,първото изречение е насочено строго персионално,според вас ,срещу кой съвременник на паисий е насочено,нека по осведомените историци да кажат,

 31. Траки и славяни са едни и същи народи. Объркването идва от промяната на имената през вековете. Например гетите след 3-ти век започват да се наричат готи от римляните (да, същите готи, които събарят римската империя), по късно започват да ги наричат склавини и оттам някои историци го превеждат като славяни. А българите дали сме славяни? Разбира се че сме славяни, но и траки едновременно, защото когато идват българите на Аспарух отсам Дунава срещат местните готи с които имали ЕДИН ЕЗИК и една религия, скоро се почувствали сигурни от всички страни и си построили градове и села и живеят тук досега.

  • Е, тай Аспарух не идва от много далеч. 🙂 От междуречието на Днепър и Днестър в днешна Южна Украйна. Естествено е да са говорили на един и същ език с буквално съседите си. 🙂

 32. Братя българи, не знам защо се води някакъв емоционален спор вместо да се направи научен анализ на ОРИГИНАЛА в Зографския манастир. Не да се позоваваме на преписи и някакви други коментари за защита на една или друга теза. Българските писмени извори са дълго и систематично унищожавани, така че е от критична важност да се използват максимално оскъдните остатъци за защита на нашето национално достойнство и място в европейската цивилизация.

Отговор