Блага Николова Димитрова (1922-2003) е българска писателка, поетеса, литературен критик, политик и втори вицепрезидент на Република България в периода 22 януари 1992 – 6 юли 1993 година.

Започва да пише още като ученичка. За дейността си като писател Димитрова получава множество български и международни литературни награди и отличия, включително орден „Стара планина“ — първа степен. Както добре е известно, това е най-високото отличие в наградната система на Република България.

Представяме ви едно от емблематичните стихотворения на българската поетеса, носещо заглавието „И все Левски”. Творбата представлява своеобразна ода за Апостола, възвеличаваща неговите личност и подвизи. Поетесата ни представя и запознава синтезирано с житейския път на Левски, очертавайки бележитите моменти в живота му – от „един лъвски скок” до „едно черно бесило”. Употребата на анафора (бел. ред. – началното повторение „един” във всяка следваща строфа) има за цел да подчертае уникалността на Апостоловата личност и дело.

И все Левски

Една стъпка прекосява
застоялите кални пътища
и ни стряска от сън.

Един рус лъч озарява
сумрака след потерята,
обещавайки ни Зора.

Един син – незабравчин взор
пронизва безизраните дни
и открехва пролука небе.

Един лъвски скок се засилва
високо над затрънения плет
към жадното избавнение.

Един предателски шепот
запушва пулса на времето
в гранитната гръд на Балкана.

Едно черно бесило на хоризонта
отваря портал към безкрая
додето се сбъдне Бъдното…
1986

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.