Как България стана християнска държава?

2065

Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistory

Налагането на държавна религия не е обикновен процес, при който се заменят едни божества с други. То представлява цивилизационен избор, предопределящ цялостния облик на страната. Моделът на управление, обществения живот, културата, законодателството и дори области като градоустройството са само малка част от тези, които в огромна степен се повлияват от вероизповеданието. В този ред на мисли приобщаването на която и да е държава към дадена религия е крайъгълен камък в нейното развитие. Изключение не прави и България. Приемането на християнската вяра по времето на княз Борис-Михаил се смята за може би най-повратният момент в родното ни минало.

Приятно гледане!

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.