Пейо Яворов — „Две хубави очи“

51660

Произведението „Две хубави очи“, част от антологията „Подир сенките на облаците” е добре познато на всички, но това не пречи то да бъде едно от най-уникалните стихотворения на гениалния Пейо Яворов. Животът на поета е силно обвързан с романтиката и съкровените любовни чувства. Толкова обвързан, че той посвещава огромната част от лириката си именно на своята любима. Името на творбата е „Две хубави очи“ и сме сигурни, че съвременните читатели оценяват написаното от поета. Насладете се на чистотата и хармонията, която струи от редовете на твореца.

 


Две хубави очи


 

 Две хубави очи. Душата на дете
в две хубави очи; -музика – лъчи
Не искат и не обещават те…
Душата ми се моли,

дете
душата ми се моли!
Страсти и неволи
ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях –
не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли…
Не искат и не обещават те! –
Две хубави очи. Музика, лъчи
в две хубави очи. Душата на дете…

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.