„Върви, народе възродени“ е една от най-емблематичните български песни. Едва ли има човек, който, чувайки мелодията, да не си спомни за ученическите години и честванията на 24 май. Текстът е по стихотворението на Стоян Михайловски „Кирил и Методий“, което той написва през 1892 година в Русе.

Главната заслуга за появата на известния химн обаче е на талантливия композитор Панайот Пипков. Именно той създава музиката, като историята разказва, че това е станало в Ловеч, в час по пеене – докато ученик от класа чете вдъхновено стихотворението „Кирил и Методий“, композиторът внезапно става и започва да пише нотите с тебешир върху черната дъска.

Още не е ударил училищният звънец, за да обяви края на часа, когато мелодията е завършена и химнът, който и днес ни изпълва с гордост и самоуважение, е факт. Предлагаме ви да му се насладите още веднъж.

Върви народе възродени 

 

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
ти чест и слава поднови!Върви към мощната просвета!
В световните борби върви,
/от длъжност неизменна воден –
и Бог ще те благослови! /2Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знаньето живей!Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
/духовно покори страните,
които завладя със меч! /2Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!България остана вярна
на достославний тоз завет –
/в тържествованье и в страданье
извърши подвизи безчет… /2Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дълга си всегда!
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
/за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир. /2Бе и тъжовно робско време…
тогаз балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отомански властелин…Но винаги духът народен
подпорка търсеше у вас,
/о, мъдреци! През десет века
все жив остана ваший глас! /2О вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте –
заспал в глубока тъмнина.Подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
/апостоли високославни,
звезди върху славянский мир, /2бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!Нек името ви да живее
във всенародната любов,
/речта ви мощна нек се помни
в славянството во век веков! /2

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.