Уведомление за поверителност

Кои сме ние?

БИ 93 осъществява издателска и търговска дейност на книги и печатни издания. Познато е на широката общественост под името „Българска история“. Основната част от търговската дейност на дружеството се осъществява чрез сайта https://store.bulgarianhistory.org.

Можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните директно тук:

 • E-mail: kanchev@bulgarianhistory.org
 • Teл: +359 878 853 520

Личните данни, които бихме искали да съберем от Вас, са:

Вид лични данни Източник
Е-mailВъведени от потребителя

 

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • Маркетингови цели

Нашето правно основание за обработка на личните Ви данни:

 • Съгласие на субекта на данни
 • Легитимен интерес – в случаите, в които се осъществява директен маркетинг по e-mail, предоставен на БИ 93 от негови потребители.

БИ 93 не събира специални категории лични данни.

Съгласие

С даването на съгласието си Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

В случаите, в които БИ 93 изпраща свои търговски предложения до лица, които не са използвали услугите на БИ 93, се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде дадено свободно, недвусмислено и информирано.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с избиране на опцията „отписване“, която Ви е предоставена към всяко търговско съобщение, отправено до Вас или чрез e-mail със съответно изявление в свободен текст до: kanchev@bulgarianhistory.org.

Предаване на трети лица

БИ 93  няма да  предаде вашите лични данни на други трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхранение

БИ 93 ще обработва личните Ви данни за времето, което е необходимо да се изпълни поръчката, която сте направили чрез нашия уебсайт  и ще ги съхранява за период от 5 години за целите на защита на правните интереси при съдебни или административни спорове с потребители.

Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че БИ 93 откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 3.6 по-долу.

Aко има трета страна (както е посочено в точка 3.4 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.

Жалби

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от БИ 93       (или трети страни, както е описано в точка 3.4 по-горе) или да подадете жалба за това  как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред  надзорния орган, както и пред Отговорника по защита на данните на БИ 93.

Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния органДанни за контакт с Отговорника по защита на данните
Лице за контакт:Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)Иван Кънчев
Адрес 1:Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 65, ет. 2
Имейл:kzld@cpdp.bgkanchev@bulgarianhistory.org
Телефонен номер:02/91-53-518+359878853520

 

Декларация за поверителност на данните

Прочетете повече за това как и защо използваме Вашите данни тук