Оцвети и научи: Паметник на свободата – връх Шипка / Colour and learn: Shipka Monument of Liberty

ПОРЪЧАЙ КАРТАТА ТУК

ENGLISH BELOW

В историята на всеки един народ има съдбоносни моменти, от които зависи пътят му през следващите десетилетия и столетия. За нас българите един от тези решителни мигове настъпва през горещото лято на 1877 година. Тогава, в сърцето на Стара планина, в рамките на само няколко дни, се разиграват боеве, които ще предрешат изхода на Руска-турска освободителна война. В тях пряко участие взема Българското опълчение, а подвигът на тази „шепа храбреци“, както ги нарича самият Иван Вазов, не позволява преминаването на турската армия на север от Балкана. Няколко месеца след епичните събития при Шипка, войната е спечелена от руснаците, а на Балканския полуостров, след близо 500-годишно отсъствие, отново се появява държавата България.

Решението за построяване на паметник на легендарния връх е взето през 1920 г. Средствата за изграждането му са събрани с дарения от целокупния български народ. Самият строеж започва две години по-късно, като е завършен през 1930 г. Трудно достъпното място, както и мащабността на паметника, превръщат начинанието в истинско предизвикателство. Повечето строителни материали са докарвани до село Шипка, след което са качвани до върха с помощта на коли, каруци и сандъци, теглени от волове и катъри. Трудно било прокарването дори и на път, защото старият бил заличен вследствие на ерозията, но жителите на Шипка и Мъглиж обединяват сили и правят нов.

Паметникът е тържествено открит от цар Борис III на 26 август 1934 г. пред 100 000 души. Височината му е 31.5 метра, като представлява каменен макет на стара българска крепост. До него водят точно 890 стъпала, а над главния вход е поставен бронзов лъв, дълъг 8 метра и тежащ 28 тона. Върху паметника са изписани имената на емблематичните за опълчението места Шипка, Шейново и Стара Загора. В мраморен саркофаг на приземния етаж пък се пазят мощите на български и руски герои, загинали за свободата на България.

Интересно е да се отбележи, че когато е открит паметникът, върхът, на който се намира той, носи името Свети Никола. Такова е било названието му и през лятото на 1877 година. Само на километър от него обаче се намира друг връх, който винаги е носел името Шипка и където също се водят сражения. Дублирането се появява, когато през 1951 г. връх Свети Никола е преименуван на Столетов, а  по-късно, през 1977 г., и на връх Шипка. Така се получава парадоксалната ситуация, при която само на километър разстояние съществуват два върха с идентични имена. Днес е прието върхът, на който се намира паметникът, да се нарича както Шипка, така и Свети Никола.


In every nation’s history events of paramount importance exist… events which ultimately determine its fate for centuries to come. In the case of Bulgaria, undoubtedly one such event was the Battle of Shipka Pass, which took place during the summer of 1877 at the Shipka peak situated in the heart of the Balkan Mountains. Over the span of only a couple of days, a small force of Bulgarian volunteers and Russians fought bravely against an Ottoman garrison, а battle which would eventually pre-empt the outcome of the Russo-Turkish Liberation war. The Bulgarian Opalchentsi volunteer fighters played a critical role in defending Shipka Pass from the Ottoman advances, and were later dramatized as “a handful of brave men” by the famous Bulgarian poet Ivan Vazov. The Russian Empire successfully won the war a couple of months after the defense of Shipka Pass, reinstating Bulgaria as a sovereign country on the European map after more than 500 years of Ottoman rule.

The decision to build a monument commemorating the Shipka Pass victory was taken in 1920, with funding raised via donations from the entire Bulgarian nation. Works began in 1922 and took eight years to complete, primarily due to the significant size of the monument as well as the inherent difficulty in accessing the peak. Most of the construction materials were brought to the nearby village of Shipka, and were later transported to the peak via cars and carts towed by oxen and cutters. Even building a road was an immense challenge as the old one had eroded, however the residents of the villages Shipka and Maglizh united their forces to create a new one.

The monument was inaugurated by Tsar Boris III on 26th August 1934 in front of 100,000 people; with its 31.5m height it represented a stone recreation of a Bulgarian fortress. 890 steps lead to the monument, with a bronze lion measuring 8 meters in length and weighing 28 tons placed above the main entrance. The monument was inscribed with the names of the most prominent Opalchentsi villages – Shipka, Sheinovo and Stara Zagora. Additionally, a marble sarcophagus holding the remains of Bulgarian and Russian heroes who died for the Liberty of Bulgaria was placed on the ground floor.

It is interesting to note that the peak hosting the monument was called St. Nikola back in 1877, whereas another peak with the name Shipka was situated one kilometer away, where fighting also ensued during the battle. During communist times the St. Nikola peak was renamed to Stoletov peak (Russian general who took part in the battle) in 1951, and later to Shipka peak in 1977, thus creating a paradox with both peaks bearing the same name. In modern times it is accepted for the monument peak to be called both St. Nikola and Shipka.