Оцвети и научи: Рилският манастир / Colour and learn: Rila Monastery

 

ПОРЪЧАЙ КАРТАТА ТУК

ENGLISH BELOW

Един от най-разпознаваемите символи на България – Рилският манастир „Свети Иван Рилски“, е разположен в югозападната част на Рила планина, сред безкрайни иглолистни гори, на надморска височина от 1147 метра. Понастоящем това е най-големият български манастир, като е и сред най-значимите културни паметници в страната ни. През 1983 година е включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Датиращ още от епохата на Средновековието, историята на манастира е неразривно свързана с политическите и социални промени, които настъпват в България през вековете.

Редом със страната, той преминава от годините на културен и просветен разцвет през XIV век, през тъмните векове на османската власт, в които неколкократно е ограбван, до годините на Народна република България, когато е обявен за музей и се прекратява религиозната дейност в него. Днес монашеският статут на светата обител е възстановен, като манастирът дори има статут на отделно селище в рамките на община Рила.

Историята на Рилския манастир започва през X век и се свързва с името на покровителя на българския народ и считан за най-значим наш светец – Иван Рилски. След замонашването си, той се установява първоначално в района на Витоша, но там не се задържа дълго. Попаднал в Рила, той основава едноименния манастир, където извършва множество чудеса. Славата му бързо се разраства, а с това и тази на манастира. През следващите векове се изграждат нови постройки, като най-старата, запазена до наши дни, е издигната през 1335 г. Хрельова кула. Тя е част от мащабна реконструкция на манастира, след която той се превръща в солиден и добре укрепен комплекс.

Балканското нашествие на османците води със себе си тежки дни за Рилския манастир.  На няколко пъти той бива ограбен, а в края на XVIII и началото на XIX век е обхванат от силни пожари. Въпреки това, през цялото време, манастирът запазва двете си основни функции – да съхранява християнската вяра и българската идентичност. През Възраждането в него развиват педагогическа дейност хора като Неофит Рилски, а майстори от самоковската книжовна школа сътворяват истински шедьоври, сред които и най-големият дървен иконостас на Балканите, намиращ се в централния храм – църквата „Рождество Богородично“. Манастирът дава подслон на някои от най-видните български революционери, а в началото на XX век дори приема конгрес на ВМОРО, останал в историята като Рилски.

Днес ансамбълът на манастира обхваща територия от 8800 м², от които 5500 м² застроена площ. Той продължава да изпълява функциите си, като наред с това се е превърнал в един от най-разпознаваемите туристически обекти в България, съхраняващ някои от големите културни достижения на страната. Отворен е за посещения всеки ден от 08:00 до 18:00 часа и е част от Стоте национални туристически обекта.


The Monastery of Saint Ivan of Rila, more commonly referred to as the Rila Monastery is one of Bulgaria’s most famous symbols, situated in the southwestern part of the Rila Mountain amongst endless coniferous forests at an elevation of 1147 meters. At present this is the largest Bulgarian monastery and one of the most important cultural monuments in the country. Dating back to the Middle Ages and part of UNESCO’s World Heritage List since 1983 the monastery was part of the biggest social and political changes in Bulgaria throughout its history.

Throughout its rich history the Rila Monastery went from a center of enlightenment and culture in the 14th century, to the dark ages of the Ottoman rule when it was pillaged repeatedly, to being declared a museum by the communist regime of the People’s Republic of Bulgaria effectively ceasing its religious activities. Today the monastic status of the monastery is restored and the Rila Monastery is deemed a settlement of its own within the Rila municipality.

It is traditionally thought that the Rila Monastery was established in the 10th century by Bulgaria’s patron saint Ivan of Rila. His hermitism initially led him to the Vitosha Mountain but later he relocated to the Rila Mountain where he founded the Rila Monastery and performed a multitude of miracles. The hermit and the monastery quickly rose in popularity and more buildings were added to the initial site, including the Hrellova Tower which was built in 1335 – the oldest monastery structure still standing today.

During the Ottoman rule the Rila Monastery survived numerous pillages and in the 18th and 19th centuries lived through several big fires. Nevertheless, the monastery retained its two primary functions – to preserve the Christian faith and to safeguard the Bulgarian identity. During the Bulgarian National Revival the likes of Neofit Rilski lived and worked in the monastery, while masters from the Samokov literary school created incredible masterpieces, including the largest wooden iconostasis on the Balkans, located in the main church – the Nativity of the Virgin Mother. The monastery also sheltered some of the most prominent Bulgarian revolutionaries and in the beginning of the 20th century even hosted a IMRO (the Internal Macedonian Edirne Revolutionary Organization) summit.

Today the monastery occupies an area of 8,800 square meters with buildings on 5,500 square meters, maintaining its monastic duties and attracting tourists from all over the world. The Rila Monastery is open from 8.00 to 18.00 every day and is part of the 100 Tourist Sites of Bulgaria.