Оцвети и научи: Белоградчишката крепост / Colour and learn: Belogradchik Fortress

ENGLISH BELOW

Вечен и млад – това е девизът на Белоградчик. Времето и историята са две понятия, които понякога оставят съществен отпечатък на едно място и ние, българите, имаме изключителен късмет в това отношение. Крепостта в градчето е едно от тези кътчета, за които има ясна и конкретна причина да спадат към графата „обекти от национално значение“. Все пак там се намират и Белоградчишките скали – един от многото природни феномени в границите на България.

Историческата справка показва, че „калето“, както го наричат местните, е повече от ключово. Съградена още преди близо 2000 години, скътана в полите на Стара планина, крепостта е нагледен пример как заветът на цивилизациите се предава през вековете. И още нещо – тя показва, че човешкият труд и творенията на майката природа могат да създадат нещо великолепно.

Още при първия градеж на укреплението, римляните показали гениална тактическа и инженерна мисъл. Местните строители се възползвали от здравия камък на скалите и ги превърнали в естествена крепостна стена с височина над 70 метра. По този начин им се наложило да вдигнат само две от четирите стени на твърдината.

Поради важното си местоположение и непристъпните височини, на които се намира, Белоградчишката крепост имала по-скоро наблюдателна, отколкото отбранителна задача. След разкъсването на българската държава и формирането на Видинското царство, Иван Срацимир превръща крепостта в защитна и в рамките на 50 години тя е превзета на два пъти.

Първо унгарски войски успяват да нахлуят зад стените ѝ, като стигнат до Видин, за да отвлекат владетеля и семейството му. В резултат на това следва масово покръстване на тамошното българско население в католицизъм. През 1368 г. създаденият православен съюз отвоюва обратно региона и Видинското царство, заедно с крепостта в Белоградчик, са дадени под владението на Иван Срацимир.

След близо 30 години османските войски влизат без бой във второто най-важно укрепление във Видинското царство – Белоградчишкото. Следват години на модернизиране и прекрояване на цялата архитектура. Последното известно такова датира от началото на 19 век, когато френски и италиански инженери разширяват твърдината и добавят частица от своята култура в портите и стените.

Последните военни действия при крепостта са по време на Сръбско-българската война от 1885 година. Храбрата отбрана на полк. Панайот Дворянов срещу 14-и пехотен полк на Тимошката армия не е отразена подробно в историческите справочници, подобно на други битки от войните за национално обединение, но със сигурност е увековечена в сърцата на местното население. В бой при отношение 1 към 2, тогава все още поручик, 29-годишният Панайот Дворянов води мъдро и последователно защитата на Белоградчик, макар и само с доброволчески чети на разположение.

ENGLISH:

Eternal and young – that’s the motto of the town of Belogradchik. Time and history are two words that sometimes leave an essential mark at a certain location. Bulgarian people feel fortunate when discussing this. The fortress located on the hills of Belogradchik is one of those places with significance of national matter. On the same hills are also the Belogradchik Rocks – one of the Bulgarian wonders.

The historical background of the fortress shows that Kaleto (locals call it that way) is a key building in the different eras. Built more than 2000 years ago, hidden in the foothills of Stara Planina, the citadel is a sheer example how the civilizations leave their legacy for the next generations. Moreover, it shows that when united, the nature and the human technology can build something astonishing.

During the initial construction, Roman people have shown their good tactical and engineering skills. Local builders took advantage of the solid rocks and converted them into 70-meters tall fortification walls. Then, they had to finish the fort constructing only two more walls.

Due to its location and the inaccessible heights in the region, the Belogradchik fortress had rather surveillance than defensive objectives. After the Second Bulgarian empire was divided into three parts and the Tsardom of Vidin was established, Ivan Stratsimir converted the castle into a real defensive fortress. In the next 50 years it will be taken over twice.

At first, the forces of the Hungarian crusaders occupied the fort and the capital, taking tsar Ivan Stratsimir and his family captive and imprisoning them. The local people were forced to change their faith to Catholicism.

But the other Orthodox powers in the area decided to unite forces and try to overpower the majesty of the Hungarians, giving the Tsardom back to Ivan Stratsimir. Their campaign finished successfully and both Vidin and Belogradchik fortresses were given back to their old ruler.

Only 30 years later, the Ottoman army entered Belogradchik without a fight. At the time this is the second most important defensive castle in the Tsardom of Vidin. This led to general modernization and extension of the bastille. According to different historical sources, the last reconstruction was at the start of the 19th century. The Ottomans hired Italian and French architects to expand the walls and leave a piece of the European culture on the gates and the walls.

The Serbo-Bulgarian war from 1885 is the last event connected with active military actions in the Belogradchik fortress. Col. Panayot Dvoryanov and its defenders successfully held a two times bigger Serbian army. Although it’s not as famous as the major part of the battles during the wars in the 19th and 20th century, the last defense of Belogradchik will be forever remembered by the locals.