Оцвети и научи: Крепостта „Баба Вида“ / Colour and learn: Baba Vida Fortress

ENGLISH BELOW

Има ли човек, който обича историята, но не обича крепости?

Те ни пренасят във времена на славни битки, в които съдбите и животите на нашите предшественици са били поставени на карта. Яростни нападения с тежки обсадни машини срещу храбрите защитници, които разчитали на дебелите стени и не отстъпвали и педя земя.

Замъкът Баба Вида има редица причини да бъде в списъка на Стоте национални туристически обекта. Посещаван от стотици всеки уикенд, той е гордостта на Видин. Брегът на Дунав е приютил архитектурна и историческа забележителност, събрала в себе си артефакти и спомени от цели 5 епохи.

Легендата около окончателното формиране на твърдината датира от Средновековието. Но първите заселници, решили да изградят отбранителна сграда, били римляните. Това се случва преди повече от 2000 години, когато те издигат наблюдателен пункт, по-късно превърнал се в укрепление.

Имайки предвид, че целостта на крепостта не е нарушена до днес, при посещение можем в реално време да видим организацията на нейните бранители, както и позициите, откъдето са изстрелвали хиляди стрели към врага.

Но да се върнем към Средновековието, когато Баба Вида е била част от Второто българско царство. Легендата гласи, че след смъртта на местен владетел, властта в региона се падала на три сестри – Кула, Гъмза и Вида. Те разпределили владенията помежду си, като най-голямата – Вида, единствена останала неомъжена.

По нейни наставления бил изграден замък, в който тя живяла самотна до края на живота си. Мъдро управлявала земите си, а благодарение на здравата крепост успешно защитавала и хората си при чужди нападения. След смъртта ѝ, признателните поданици нарекли твърдината „Баба Вида“ или „Бабини Видини кули“.

Разбира се, това си остава легенда, а фактите говорят, че обектът останал в пределите на Видинското царство до османското нашествие. Най-голямото разширение било по времето на Иван Срацимир, който живял зад дебелите стени на бастиона и оттам управлявал Видинското царство.

Той първо загубил крепостта след битка с маджарите в средата на ХIV век, като в резултат на това бил отведен със семейството си в днешна Унгария. На населението насилствено била наложена католическата вяра, което накарало да се създаде православен съюз, постигнал победа срещу унгарските войски и върнал владенията на Иван Срацимир.

До завладяването на Видин от османците, владетелят останал там, като през следващите векове не били правени особени промени. Империята ползвала Баба Вида предимно за затвор и оръжеен склад.

От 1958 година до днес замъкът е в списъка на Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Всеки посетител може да отиде и да получи печат в книжката си. Музейната експозиция предлага обекти от различни епохи, а между стените има сцена за летен театър.

ENGLISH:

Can you name a history lover who doesn’t like fortresses?

These buildings take us back to the times of glorious battles deciding the destinies of whole generations. Furious attacks with heavy siege machines against brave defenders that count on the thick walls and would never give up on their land.

Baba Vida castle is part of the 100 Bulgarian landmarks list and there is a good reason for this. Hundreds come each weekend to visit the pride of Vidin, as the locals call it. Danube’s shore has harbored a true historical and architectural jewel that gathered facts and relics from the different eras.

There is a legend of the castle’s name dating from the Middle Ages. But actually, the first people who settled in the region were the Romans. More than 2000 years ago, they built a watch tower, which eventually was turned to a fortification.

We are fortunate to have this castle in its wholeness. While wandering behind its walls, we can see the organization of the defenders, as well as the different shooting points used by the archers.

But let’s fly back to the Middle Ages, when the fortress was part of the Second Bulgarian Empire. The legend says that after a local ruler died, his possessions were split among his 3 daughters – Kula, Gamza, and Vida. Each had her own share, as the eldest one – Vida, remained unmarried.

Under her guidance, a huge castle was raised, and she lived a lonesome life till she passed away. Vida was a wise ruler, who defended well the stronghold when attacked. After her death, her faithful people decided to name the fortress after her – “Baba Vida” or “Babini Vidini Kuli”(Baba Vida´s towers).

After all, this is still a legend, while facts say that the fortress was part of the Vidin Tsardom until the Ottomans’ expansion. The biggest extension of the fort was during Ivan Stratsimir’s rule. He lived in the castle and led his people from its throne room.

The rampart was attacked by the Hungarians in the middle of the 14th century, as he lost the stronghold and was taken as a prisoner alongside his family. His subordinates, meanwhile, were forced to change their religion to Catholicism. This caused the formation of an Orthodox Union that had to fight the Magyars.

The Orthodox powers won the battles and the Vidin Tsardom was given back to Ivan Stratsimir. He continued his rule until the Ottomans conquered Vidin and the whole region. After the castle was invaded, no major reconstruction followed, as it was mainly used as arms depot or a prison.

Since 1958, Baba Vida is part of the 100 landmarks list of the Bulgarian Touristic Union. The museum is really interesting, as it offers a variety of relics from 5 different eras. Between the walls, there is even a summer theater