Мадарският конник представлява изсечен в скалата барелеф, намиращ се на 23 метра от основата й. Неговите размери са 3,1 метра ширина и 2,6 метра височина. Разположен е до село Мадара, на около 20 км. от град Шумен. Този забележителен паметник се състои от три фигури –  конник, куче и лъв. Централната фигура – конникът, е представена в реален размер и е разположена най-високо. Той е облечен в дреха до колене, стои върху седло с високо облегало и десният (видимият) му крак е пъхнат в стреме. Под предните крака на коня е разположен легнал лъв, а зад коня е изобразено тичащо куче, устремено към лъва.

Поради ерозията на скалата и лошото състояние на фигурите, останалите елементи от композицията са спорни и нееднозначни. Съществуват три предположения за предмета, който конникът държи в лявата си ръка: кана с вино, ловджийски рог или поводите на коня. По отношение на дясната ръка някои приемат, че с нея конникът хвърля копие срещу поваления лъв, а други считат, че държи юздата на коня. Изказани са мнения, че ездачът е с наметало или с калъф за стрели. Повечето изследователи смятат, че лъвът е прободен от копието, но има и такива, които твърдят, че то не се забива в него. Някои учени дори откриват още фигури в композицията като орел и змия.

Мадарски конник

В скалата около нея са изсечени три надписа на гръцки език, отнасящи се до събития от българската история от началото на VIII до първата половина на IX век. Най-старият надпис е от управлението на кан Тервел и разказва за помощта, която владетелят оказва на византийския император Юстиниан II Носоотрязания при връщането му на престола в Константинопол. Споменават се и чичовците на кана, обитаващи областта около Солун. Ето какво гласи самият надпис: “…при българите …при Тервел дойде. На носоотрязания император не повярваха моите чичовци в Солунско и отидоха в Кисинските (селища)…негов едих …чрез договор Тервел архонтът на императора даде…5 хиляди…(императо-)рът заедно с мене победи добре.…“

За пръв път паметника е описан през 1872 година от Феликс Каниц. Датировката му, както и самоличността на конника все още са спорни. В подножието му са открити пещера с артефакти от тракийската епоха, българско езическо светилище с каменен надпис на бог Тангра, както и малка църква. Тези факти ясно показват, че мястото около паметника представлява стар култов център, използван през различни епохи от представители на различни религиозни вярвания, което прави датирането на паметника още по-сложно. Въз основа на стиловия анализ, на надписите около изображенията и петрологичните данни на релефа се правят интересни заключения.

Някои учени свързват барелефа с тракийската култура и смятат, че на него е изобразен тракийският конник, особено популярен сред местното население през Античността. Позовавайки се на стареенето на камъка, други изследователи предполагат, че лъвът в релефа е изсечен по-рано от кучето, а конят е преправян във времето. Според тях композицията е променена при управлението на Тервел, превърната е в ловна сцена и след това са добавени надписите и ловното куче, което е типично за такъв сюжет. Съществуват дори мнения, че конникът изобразява персийския владетел Дарий или древноиранския бог Митра.

Пейзаж от Мадарския конник

Най-популярната хипотеза обаче е тази за българския произход на скалния барелеф. Опирайки се на стилистични характеристики и на информацията от надписите, повечето учени са убедени, че край Мадара е увековечен някой от българските канове – Тервел, Крум или Омуртаг. Част от тях намират сходства с тюркски художествени традиции и сюжетни линии, други пък се аргументират с приликите на подобни изображения, характерни за персийското изкуство. Техни колеги, подкрепящи теорията за българския произход на паметника предполагат, че ездачът може да не е конкретен кан, а събирателен образ на българския триумфиращ владетел или да е героят конник от митологията на степните народи, а може би дори бог Тангра.

Засега най-много поддръжници намира становището, че конникът представя кан Тервел или обобщен образ на владетелите от Плиска. В този ред на мисли той се възприема като символ на българската държавна мощ и демонстрация на самочувствието на нейните владетели от езическия период.

Този забележителен скален релеф от Ранното средновековие е единствен по рода си в Европа. През 1979 година влиза в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство, а три десетилетия по-късно е обявен за глобален български символ от проведената национална анкета.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.

10 КОМЕНТАРА

  1. Паметникът е тракийски. Сцената с конника кучето и лъва е типична за тракийския конник – Геро(записан от гърците като Херос) пренесен в християнството като Св. Георги

  2. паметника е БААЛГАРСКИ – МА-ДА-РА.Представлява бог БААЛ-СЛЪНЦЕТО,други негови имена са РА,РАЙКО,ТАНГ-РА ,затова полуострова се казва БААЛ-КАН-ски.Българин означава бял човек, дете на Слънцето.Преди 42000 години се създаде днешната бяла раса от червена жена от предишната цивилизация(Атлантида) чрез генетична мутация от светлината на Слънцето,през март с мартениците това празнуваме- нашето раждане, а на Пижо и Пенда истинските имена са Райко и Ма-Ра(за Мара не съм 100 % сигурен,че е истинското име на нашата Майка).Всички бели хора беха българи,но за период от 2500 години им промиха главите ,ние сме последните останали с истинското име БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИ,затова сме трън в очите на властващите и те се стремят да унищожат държавата и народа. Цитат: “ До 2030 г. не трябва да има държава БЪЛГАРИЯ нито жив БЪЛГАРИН“ Ротшилд.

  3. Когато се пишат такива неща, трябва да има доказателства или поне извори от където да се провери. Бог Тангра никога никъде не е споменаван в Българското землище, освен ако автора не е направил революционно откритие но не желае да го сподели с нас… нещо подобно на ония със Атлантидата. Дрънкането на небивалици не е история, а простотия.

  4. В книгата на Илия Вълков – „Тервел, синът на Аспарух“ има и четвърти образ – този на змията. Всички тези четири образи символизират създаването на Стара Велика България от 165 г след н.е. и всеки един си има своето обяснение – Конникът е символизирал Слънцето, кучето е Луната, през годината на създаването на държавата тези звезди са били една зад друга. Лъвът показва съзвездието Лъв, а Змията – годината на създаване е била годината на Змията. Релефът е бил поръчан от Тервел на

  5. Паметникът е български и изобразява българския бог – Конния бог на сарматите, Сявуш. Неслучайно Раковски пише са спомена у българите по негово време, за езическия български бог Сива.

  6. Мадарският конник е изсечен в началото на VІІІ в. и олицетворява разбирането на българите за праотец. В „Именника“ този праотец е назован директно – Авитохол от рода Дуло. По въпроса вижте статията ми „Авитохол и Мадарският конник – изсечената върху скала истина за българите“. – В: Хърст-Стойчев, Д. 5 хипотези за историята на земите северно и южно от р. Дунав (165-1018). – Рс., 2004. Има я на pdf-формат за сваляне от Google страницата ми. Показва се, като изпишете Данаил Хърст

Отговор